Vijesti iz BiH

Nastavljen glavni pretres u slučaju Dragan Čović

Pred Kantonalnim sudom u Sarajevu nastavljen je glavni pretres u slučaju Dragan Čović, poznatijem kao slučaj Lijanovići koji je državni sud nakon osuđujuće presude, a potom proglašenja nenadležnim, uputio na kantonalni nivo.

 

Obrana je izvela dva svjedoka, a svjedočenje se uglavnom odnosilo na zlouporabu ovlasti pri ukidanju prelevmana na uvoz jestivog otpada pilećeg mesa u periodu dok je Dragan Čović bio ministar finansija FBIH. Kao i na ranijim pretresima obrana je izvodila svjedoke koji su već svjedočili pred Sudom BiH. Nakon osporavanja ekspertnosti magistra i bivše vladine službenice Sadete Cerić, te nakon što je sud odbio takav stav obrane, Cerić je ponovila da se radi o zlouporabi položaja, jer Dragan Čović kao ministar finasija FBIH nije imao pravo ukinuti prelevmane na uvoz jestivog pilećeg otpada. Glavni pretres će biti nastavljen 3. travnja, a osim što je obrana najavila grafološko vještačenje Čovićevog potpisa, iz odabira svjedoka obrane, a to je Josip Čarapina, da se naslutiti da će obrana i ovaj put pokušati  dokazati da u trenutku potpisivanja spornog dokumenta, prema kojem nekadašnje carinarnice HZHB, nisu naplaćivale zakonom propisane  prelevmane, Dragan Čović nije bio u BiH.

(FTV)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend