Vijesti iz BiH

Najviše stečaja u ZE-DO kantonu

Prema podacima koje su Agenciji za privatizaciju u FBiH dostavile kantonalne agencije za privatizaciju, u 50 poduzeća na području FBiH zaključno sa krajem 2012. godine pokrenut je stečajni postupak.

 

 

Najviše firmi u kojima je pokrenut stečajni postupak je na području Ze-do kantona – 18, zatim slijedi Unsko-sanski kanton gdje je, prema podacima tamošnje Agencije za privatizaciju, stečajni postupak pokrenut u 16 poduzeća. Na području Tuzlanskog kantona u stečaju je bilo pet firmi, dok je na području Sarajevskog kantona stečajni postupak zaključno sa 2012. godinom pokrenut u četiri kompanije. Kako se navodi u izvještaju Agencije za privatizaciju FBiH o kontroli izvršenja obveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u FBiH sa stanjem na dan 31.12.2012. godine, na području Hercegovačko-neretvanskog kantona pokrenut je stečajni postupak u dva poduzeća. Na području Kantona 10 i Posavskog kantona nije bilo prijavljenih firmi u stečaju, dok agencije za privatizaciju Zapadnohercegovačkog i KSB nisu dostavile podatke o firmama u stečaju na prostorima tih kantona.

(Fena)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend