Najviše ispitanika želi raditi za telekome

Najpoželjniji poslodavac u BiH u 2010. godini prema izboru posjetitelja portala Posao.ba je BH Telecom sa 17,9 % glasova, a slijede m:tel sa 7,6 % glasova, te Elektroprivreda BiH s 5,5 % glasova.

 

Kako se navodi u priopćenju portala Posao.ba, dalje su na listi: Fabrika duhana Sarajevo, zatim Raiffeisen Bank BiH, Violeta, Bosnalijek, Coca-Cola HBC-BH, ASA Group i HT Mostar Eronet. U priopćenju se navodi da je čak 16,7 % ispitanika navelo državnu službu kao najpoželjnije mjesto za rad, međutim, zbog prirode istraživanja ovi glasovi nisu uzeti u obzir pri poretku kompanija koje su izabrane za najpoželjnije poslodavce. Najpoželjniji poslodavci prema djelatnostima su u Proizvodno-prodajnom sektoru: Konzum, Mercator, dm, Orbico, Philip Morris BH, Delta Maxi; u Finansijsko-osiguravajućem sektoru: UniCredit Bank, Sparkasse Bank, Hypo Alpe-Adria-Bank, Intesa Sanpaolo Banka, NLB Tuzlanska banka; u Mikrofinancijskom sektoru: MKF MIKRA, MKF LOK, MKF Partner, MKF Prizma; u IT sektoru: Microsoft BiH, Atlantbh, Logosoft; u Kategoriji medija: Avaz, Pink BH. Sudionicima u istraživanju bili su ponuđeni razlozi atraktivnosti poslodavca, s tim da je bilo moguće glasovati za više odgovora. Istraživanje je pokazalo da su ispitanicima glavni razlozi za atraktivnost poslodavca sigurnost radnog mjesta i redovna plaća, te visina plaće ili beneficije. Sigurnost radnog mjesta i redovita plaća je najčešće navođen razlog zašto je neki poslodavac upravo najpoželjniji. Tako je čak 20,4 % ispitanih odgovorilo da je upravo to razlog atraktivnosti poslodavca, dok je za njih 15,1 % najvažniji razlog zašto je poslodavac atraktivan visina plaće i beneficije koje nudi. Mogućnost napretka u struci razlog je atraktivnosti poslodavca za 13,7 % ispitanika, dok njih 13,6 % smatra da je to poslovni ugled. Odnos poslodavca prema radnicima i društvena odgovornost poslodavca presudni su razlozi atraktivnosti za podjednak broj ispitanika – njih 8,7 %. Vodstvo u sektoru u kojem posluje glavni je razlog zašto je neki poslodavac najpoželjniji za 7,9 % ispitanih, harmonični odnosi u firmi – 6,1 %, te hijerarhijsko napredovanje za 5,8 % ispitanih, ujedno najmanje navođen razlog atraktivnosti poslodavca. Istovremeno, 14,5 % ispitanika tvrdi da već radi u kompaniji za koju smatra da je najpoželjniji poslodavac u BiH. U istraživanju je postavljeno pitanje jesu li ispitanici spremni na preseljenje u drugi grad ukoliko im poslodavac ponudi dobru priliku za posao. Tako je 64,8 % sudionika u istraživanju izrazilo spremnost na preseljenje, njih 12,6 % izjavilo je da se ne bi preselilo u drugi grad zbog boljeg posla, a 22,6 % ispitanih odgovorilo je da bi njihova odluka ovisila od ponuđača. Istraživanje je provedeno na uzorku od 3.900 ispitanika iz svih dijelova BiH, tijekom siječnja i veljače 2010. godine. Imena firmi u istraživanju nisu unaprijed ponuđena i izbor se temelji isključivo na percepciji korisnika koji su po vlastitom mišljenju navodili one kompanije za koje bi najviše željeli raditi i zbog čega.