Lokalne vijesti

NAJAVLJUJEMO: Susret katedri za računovodstvo ekonomskih fakulteta zemalja regije

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru i ove godine organizira sada već IV. Susret katedri za računovodstvo ekonomskih fakulteta zemalja regije pod nazivom “Stanje i perspektive računovodstvene profesije u zemljama jugoistočne Europe – izazovi EU integracija”.

 

Susret se održava od 13. do 15 srpnja u prostorima EKO FIS Vlašić. Susret čine tri događaja:
– interkatedarski skup, četvrtak 13.7.2017. godine (predstavljanje novina u radu katedri za računovodstvo ekonomskih fakulteta iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i BiH),
– znanstveni skup petak 14.7.2017. prezentiranje prispjelih radove u polju računovodstva i revizije koji će biti objavljeni u prigodnoj publikaciji,
– okrugli stol petak 14.7.2017. godine na temu “Reforme u računovodstvu i financijama u kontekstu EU integracija” pitanje Novog zakona o računovodstvu i reviziji u F BiH i iskustva drugih zemalja u osiguranju kvalitete računovodstvene profesije.

 

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend