Lokalne vijesti

Najavljene radarske kontrole za danas u KSB

Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 05. 10. 2020. -PS TRAVNIK
  08:30 do 10:30 sati Dolac na Lašvi
  12:00 do 13:30 sati Kalibunar-bolnička
  16:30 do 18:00 sati Guča Gora
  20:00 do 22:00 sati Šehida
  23:00 do 00:00 sati Kalibunar BC ABA
  00:30 do 02:00 sati Turbe
 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 05. 10. 2020. -PS BUGOJNO
  08:00 do 10:00 sati Bugojno-Kupres, Poriče
  11:00 do 12:00 sati ulica Armije BiH (škola)
  12:30 do 14:00 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
  14:30 do 15:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
  18:00 do 19:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgaj
  20:00 do 21:00 sati Bugojno-Kupres, Poriče
  21:30 do 22:30 sati ulica 307.M.brigade
  23:00 do 00:00 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja (BEST)
 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 05. 10. 2020. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE
  08:00 do 10:00 sati ulica Vrbaska
  10:00 do 11:00 sati Bistrica
  14:00 do 16:00 sati Potrlica
 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 05. 10. 2020. -PS JAJCE
  16:00 do 18:00 sati M-5 Mile
  18:15 do 20:15 sati R-413b Divičani
 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 05. 10. 2020 –
 • PS BUSOVAČA
 • 09:00 do 10:30 sati Oselište
  10:30 do 12:00 sati Kaonik
  12:00 do 13:30 sati N.Š.Zrinjski
 • PS KREŠEVO
 • Najavljene radarske kontrole za 05. 10. 2020
 • -PS KREŠEVO
 • 10:00 do 11:00 sati Alagići
  13:00 do 14:00 sati Rakova Noga
  15:00 do 16:00 sati Resnik
  21:00 do 22:00 sati Volujak
Previous ArticleNext Article

Send this to a friend