Zanimljivosti

Nagradni konkurs za dizajn logotipa Medijske asocijacije Jugoistočne Evrope

Šest vodećih medijskih kuća iz Jugoistočne Evrope, Oslobođenje (Sarajevo), AMG (Beograd), Koha (Priština), Sloboden Pečat (Skopje), Koha (Skopje) i Vijesti (Podgorica) osnovale su, na nedavno održanom sastanku u Podgorici, regionalnu medijsku asocijaciju.

 

Glavne aktivnosti i ciljevi asocijacije su međusobna saradnja i podrška, zajednička obuka zaposlenih, razmjena sadržaja, koordinirani nastup prema državnim imeđunarodnim organima i organizacijama sa ciljem unapređenja kvaliteta novinarstva i poboljšanja uslova i položaja medija na tržištu.

Puni naziv Asocijacije je na crnogorskom/bosanskom/srpskom jeziku Medijska asocijacija Jugoistočne Evrope (MAJE), albanskom Asociacioni i Mediave të Evropës Juglindore (AMEJL), makedonskom Asocijacija na mediumite na jugoistocna Evropa (AMJE), te Media Association of South-East Europe na engleskom jeziku (MASE). Asocijacija će biti registrovana kao nevladino udruženje sa sjedištem u Podgorici.

Organizator konkursa je OEBS misija u Crnoj Gori u saradnji sa Medijskom asocijacijom Jugoistočne Evrope (MAJE).

Zadatak konkursa je kreirati originalno grafičko rješenje za logotip, primjenljivo za veće i manje formate, štampane i elektronske medije bez ograničenja u motivima, ali uz korištenje akronima punih naziva asocijacije na gore navedenimjezicima (MAJE, AMEJL, AMJE, MASE).

Cilj konkursa je angažovanje đaka i studenata dizajnerskih škola i fakulteta, kao i zainteresovanih mladih grafičkih dizajnera da kreiraju rješenja za logotip koji će koristiti Medijska asocijacija Jugoistočne Evrope.

Mogućnost učešća na konkursu ostvaruju svi punoljetni učenici završnih razreda srednjih škola i studenti fakulteta, kao i mladi specijalizovani za grafički dizajn koji najkasnije na dan 1.3.2018. godine dostave:

• kratku biografiju;

• rad u elektronskoj formi;

• izjavu o autentičnosti grafičkog rješenja logotipa.

Trajanje konkursa je predviđeno od 7.2.2018. do 1.3.2018. godine.

Stručni žiri za ocjenu i odabir radova biće sastavljen od predstavnika Misije OEBS-a u Crnoj Gori iMedijske asocijacije Jugoistočne Evrope.

Kriterijumi za izbor najuspješnijeg rada su originalnost i inovativnost. Podstičemo učesnike konkursa da sami predstave svoje rješenje i ideje koji će simbolizovati medije, ciljeve i principe Asocijacije.

Kada je riječ o kreativnosti i detaljima, učesnici imaju apsolutnu slobodu, ali možemo vam pomoći i reći da volimo vesele i jarke boje, moderan dizajn koji će se savršeno uklapati u web portal Asocijacije i zvanične stranice na društvenim mrežama, kao i sve štampane i promotivne materijale.

• Logotip mora biti originalno djelo autora i ne smije sadržavati dijelove nijednog drugog autorskog djela;

• Logotip mora da sadrži akronime punih naziva asocijacije (MAJE, AMEJL, AMJE, MASE);

• Logotip mora imati mogućnost skaliranja od velikih formata (plakata, panoa..) do malih (flajeri, štampani materijali.);

• Mora biti jednako izražajan, kako u boji tako i u grayscaleu;

• Konkurski rad mora biti dostavljen u JPEG, PDF ili TIFF formatu u visokoj rezoluciji (300 dpi);

• Podaci o autoru moraju sadržavati: ime i prezime, email adresu, broj telefona i kratku biografiju;

• Predajom rada učesnici prihvataju sve uslove konkursa.

Dokumenta i radove slati na email adresu: info@masee.org

Autoru pobjedničkog rješenja biće isplaćen honorar u iznosu od 500 eura nakon finalne odluke stručnog žirija i usaglašavanja tehničkih specifikacija.

(Oslobođenje)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend