Na Jahorini održana obuka o otkrivanju stranih terorističkih boraca na granicama

Mobilni tim za obuku OESS-a i Misija OESS-a u Bosni i Hercegovini zajednički su, na Jahorini, organizirali interaktivnu obuku o identifikaciji stranih terorističkih boraca na granicama za 22 službenika Granične policije i Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine.

Tijekom trodnevne obuke, sudionici su učili o međunarodnom i regionalnom pravnom okviru, efikasnom korištenju INTERPOL-ovih baza podataka, sustavima evidencije i razmjene podataka o putnicima, sigurnosti putnih isprava, kao i analizi i upravljanju rizicima u identifikaciji potencijalnih stranih terorističkih boraca na granicama. Sudionici su, također, obučeni kako prepoznati indikatore ponašanja stranih terorističkih boraca i u tehnikama intervjuiranja.

“Već nekoliko godina Bosna i Hercegovina se suočava s povećanim mješovitim migracijskim tokovima. Imperativ je da naši granični službenici i inspektori za strance prođu više obuke za identifikaciju stranih terorističkih boraca u ovim tokovima”, rekao je Rade Kovač, načelnik Sektora za operativnu podršku bh. Službe za poslove sa strancima.

Slobodan Krstić, savjetnik direktora Granične policije dodao je da je obuka pomogla sudionicima da nauče tehnike koje će im omogućiti da brzo identificiraju osumnjičene u svakodnevnim radu u oblasti sigurnosti granica i imigracije, a sve u skladu s ljudskim pravima i vladavinom zakona.

“Prošle su dvije godine otkako smo imali posljednju obuku održanu uživo o fenomenu povratnika sa stranih ratišta na granicama. Mnogo toga se promijenilo u ove dvije godine zbog pandemije COVID-19, ali ono što se nije promijenilo je prijetnja koju strani teroristički borci i dalje predstavljaju našem društvu, posebno u regiji OESS-a. Možda je prijetnja danas još veća nego 2016. godine, kada je projekt uspostavljen”, rekao je Florian Krejsa iz Sekcije za sigurnost i upravljanje granicama OESS-ovog Odjela za transnacionalne prijetnje.

Mobilni tim za obuku predstavljali su državni granični službenici iz Sjeverne Makedonije i Grčke, kao i domaći i međunarodni stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, INTERPOL-a, FRONTEX-a, OESS-a i Sjedinjenih Američkih Država. Stručnjaci su podijelili svoje znanje i stručnost o identifikaciji stranih terorističkih boraca na granicama.

OESS-ov mobilni tim za obuku osnovala je Sekcija za sigurnost i upravljanje granicama OESS-ovog Odjela za transnacionalne prijetnje 2016. godine. Sastoji se od 17 stručnjaka za granice i borbu protiv terorizma iz država članica OESS-a i partnera za suradnju. Ovo je dvanaesto angažiranje Mobilnog tima za obuku u organizaciji Sekcije za sigurnost i upravljanje granicama OESS-ovog Odjela za transnacionalne prijetnje OESS-a i Misije OESS-a u Bosni i Hercegovini.