Vijesti iz BiH

Na evidenciji nestalih u BiH još oko 7.000 osoba

U Sarajevu je, u organizaciji Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa (MKCK) održan godišnji sastanak udruženja porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini. Sastanku je prisustvovalo 25 predstavnika 18 udruženja iz cijele zemlje, kao i koordinatori Službi traženja Crvenog krsta/križa (CK) oba entiteta i Brčko distrikta.


Tokom radne sjednice je ocijenjen dosadašnji rad MKCK-a i Službi traženja CK sa porodicama nestalih, razgovarano je o njihovim potrebama i o projektima psiho-socijalne podrške planiranih za sljedeću godinu. Predstavnici porodica nestalih su izrazili zahvalnost MKCK-u i Službama traženja CK na dosadašnjoj podršci. Naglasili su i potrebu za poboljšanjem odnosa nadležnih vlasti i institucija prema njihovim problemima.
Zajedno sa Društvom Crvenog krsta/križa BiH i njegovom strukturom, MKCK nastavlja raditi na poboljšanju psiho-socijalne podrške i drugih vrsta pomoći porodicama nestalih osoba u BiH. Također, MKCK nastoji da u dijalogu sa vlastima i domaćim institucijama istakne njihove potrebe i time doprinese boljem odnosu prema ovom dijelu stanovništva. Prema evidenciji MKCK-a, oko 7.000 osoba se u BiH još uvijek vode kao nestale.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend