Lokalne vijesti

N A T J E Č A J za upis redovitih učenika u prvi (I.) razred Gimnazije Katoličkog školskog centra “Petar Barbarić” u Travniku u školskoj 2017./18. godini

Školski odbor Katoličkog školskog centra “Petar Barbarić” – Gimnazija Travnik objavljuje

N A T J E Č A J
za upis redovitih učenika u prvi (I.) razred Gimnazije Katoličkog školskog centra “Petar Barbarić” u Travniku
u školskoj 2017./18. godini

U školskoj 2017./18. godini Gimnazija Katoličkog školskog centra “Petar Barbarić” u Travniku planira upisati 75 učenika raspoređenih u tri odjela.

ROKOVI:
Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika obavlja se u tri upisna roka kako slijedi:

PRVI (LJETNI) UPISNI ROK:
– Prijave kandidata za upis predaju se 19. ( ponedjeljak) i 20. (utorak) lipnja 2017. godine od 8 – 12 sati
– Rezultati natječaja (ljestvica poretka) objavit će se na oglasnoj ploči Škole 23. lipnja (petak) 2017. godine u 12 sati

DRUGI (LJETNI) UPISNI ROK:
– Prijave kandidata za upis predaju se 30. lipnja (petak) i 3. (ponedjeljak) srpnja 2017. godine od 8 – 12 sati
– Rezultati natječaja (ljestvica poretka) objavit će se na oglasnoj ploči Škole 5. srpnja (srijeda) 2017. godine u 12 sati

TREĆI (JESENJI) UPISNI ROK:
– Prijave kandidata i upis učenika za nepopunjena mjesta obavlja se 24. kolovoza (četvrtak) 2017. godine od 8 – 12 sati

PRIJAVLJIVANJE ZA UPIS:
Kandidati na Natječaj za upis redovitih učenika u prvi (I.) razred prilažu:
a) prijavu na Natječaj (preuzeti u školi)
b) izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list
c) svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
d) potvrdu (uvjerenje) o uspjehu od V.-VII. razreda osnovne škole, odnosno potvrdu (uvjerenje) o uspjehu od VI-VIII. razreda osnovne škole
e) uvjerenje o položenoj eksternoj maturi (ukoliko je učenik polagao eksternu maturu)
f) prijavni list (preuzeti u školi)
g) druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend