MUP SBK: U 2019.godini slobode lišeno 130 osoba zbog zloupotrebe opojnih droga

Uprava policije MUP-a Srednjobosanskog kantona je u toku 2019. godine kao jedan od prioritetnih zadataka postavila borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, što se pokazalo u potpunosti opravdano.

To potvrđuje činjenica da je u toku ove godine podnesen ukupno 121 izvještaj protiv 130 osoba, od kojih je oko 40 % povratnika u vršenju ovih krivičnih djela. Od ukupnog broja izvještaja, 42 su podnesena zbog činjenja krivičnog djela „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“, dok je 79 izvještaja podneseno zbog činjenja krivičnog djela „Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga“. U odnosu na isti period prethodne godine, broj izvještaja je povećan za 20 %. Kada je u pitanju vrsta opojne droge, najviše je zastupljena marihuana, zatim speed, ecstazy, kokain, heroin dr.

U cilju realizacije ovih zadataka osmišljen je drugačiji pristup u radu policijskih službenika, a pored ostalog su formirani timovi za droge u svim policijskim upravama i Sektoru kriminalističke policije MUP-a, koji su obučeni i specijalizovani za ovu problematiku.

O uspješnosti navedenih timova za droge, govori i podatak da je u samo jednoj akciji na području Kiseljaka zaplijenjen oko 1 kg opojne droge speed, koja je oduzeta, a izvšilac je lišen slobode.

U okviru navedenih aktivnosti, važno je istaći da je u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH, u pećima firme B.S.I. iz Jajca uništeno oko 500 kilograma različitih opojnih droga, koje su zaplijenjene tokom proteklih godina na području Srednjobosanskog kantona, a čija se ulična vrijednost procjenjuje na oko 4,5 miliona konvertibilnih maraka.

Pored aktivnosti koje se provode na području našeg kantona, policijski službenici Uprave policije MUP-a Srednjobosanskog kantona ostvaruju dobru saradnju i sa drugim policijskim agencijama, koja je za rezultat imala zaplijenu većih količina opojnih droga na području Sarajeva, Bosanske Gradiške i dr.

Posebno je važna činjenica da je određen broj slučajeva bio rezultat dobre saradnje sa građanima, odnosno da se pravovremenim dojavama građana došlo do saznanja koja su na kraju imala za rezultat lišenje slobode osoba osumnjičenih za zloupotrebu opojnih droga, kao i zapljenu droge.  

U cilju poboljšanja stanja sigurnosti u ovoj oblasti, apelujemo na građane da nastave saradnju sa policijom, te da sve korisne informacije blagovremeno dostave u najbližu policijsku stanicu.

Također, apelujemo i na obrazovne institucije, ali i roditelje učenika, da ostvaruju bližu saradnju sa policijom u cilju sprečavanja i suzbijanja ove društveno opasne pojave.

Navedene aktivnosti se nastavljaju i u narednom periodu.

(URED KOMESARA)