Lokalne vijesti

MUP SBK: Stanje sigurnosti na području SBK tokom 2017. godine

Uprava policije MUP-a Srednjobosanskog kantona tokom 2017. godine je nizom planskih aktivnosti uspjela da stanje sigurnosti na području kantona održi na zadovoljavajućem nivou. Takva ocjena temelji se na sigurnosnim pokazateljima, a posebno na činjenici da nije bilo slučajeva najtežih krivičnih djela koja su ostala nerasvijetljena.

 

Mjere koje su preduzimane bile su usmjerena na pojavne oblike kriminaliteta, ali i druge sigurnosne izazove u oblasti javnog reda i mira, te sigurnosti saobraćaja na putevima. Svakodnevnom  analizom događaja, kao i rezultata preduzetih mjera i radnji dolazilo se do zaključaka o pravcima budućeg djelovanja policijskih službenika na terenu.

 

Sve navedeno dovelo je do toga da je zabilježeno 1282 krivična djela, što je za 2 % manje djela u odnosu na 2016. godinu, kada je evidentirano 1306 krivičnih djela. Istovremeno, porastao je procent ukupne riješenosti krivičnih djela za 3 % i ona u 2017. godini iznosi 74 %.

Isto tako, procenat otkrivenosti izvršilaca krivičnih djela izvršenih po nepoznatom izvršiocu u 2017.godini i dalje je ostao na visokom nivou i iznosi  49 %.

Prijavljene su 1152 osobeza učinjenje krivičnih djela,  što u odnosu na 2016.godinu predstavlja povećanje za 38 osoba, od kojih je 446 povratnika u vršenju krivičnih djela. Pokazatelj da su nešto više od 1/3 svih prijavljenih osoba povratnici u vršenju krivičnih djela, upućuje na zaključak da se u saradnji sa pravosudnim institucijama treba ostvariti dodatna saradnja i napor, s obzirom da do sada izrečene krivične sankcije nisu postigle svrhu kažnjavanja i takve osobe su nastavile sa vršenjem krivičnih djela.

 

U kontekstu prijavljenih osoba kao izvršilaca krivičnih djela, posebno treba istaći činjenicu da je smanjen broj krivičnih djela koje su izvršili maloljetnici. Naime, od ukupno 1152 osobe prijavljene za izvršenje krivičnih djela, 22 osobe su maloljetne, što predstavlja 1,9 % od ukupnog broja izvršilaca, što je daleko ispod regionalnog prosjeka.

 

Treba napomenuti da nije bilo najtežih krivičnih djela koja su ostala nerasvijetljena. Posebno uspješno, riješena su najteža krivična djela iz oblasti protiv života i tijela , kao što je slučaj trostrukog ubistva u Donjem Vakufu, čiji je izvršilac brzom reakcijom policije uhapšen i predat na dalje postupanje nadležnom kantonalnom tužilaštvu. Također, razbojništvo sa smrtnom posljedicom u Gornjem Vakufu/Uskoplju, koje je posebno potencirano u kontekstu da su izvršioci sa područja Viteza i Zenice, te da su nakon izvršenja krivičnog djela pobjegli van granica Bosne i Hercegovine.

 

U pogledu kriminaliteta treba istaći određene segmente, kao što je činjenica da je od 31 razbojništvo, čak u 50% slučajeva otkriven izvršilac, što je jako dobar rezultat imajući u vidu složenost ove vrste krivičnih djela.

Protiv 32 osobe, od kojih  je 18 povratnika u vršenju krivičnih djela, podneseni su izvještaji nadlaženom tužilaštvu.

Posebno je važno napomenuti uspješnu akciju policijskih službenika prilikom rasvijetljavanja krivičnog djela razbojništva koje je izvršeno od strane 4 maskirane i naoružane osobe, u tržnom centru Bingo u Bugojnu, kada je otuđeno oko 64.000,00 KM.

 

Dobar rezultat postignut je i u pogledu borbe protiv krađe vozila. Naime, broj ukradenih vozila tokom 2017.godine znatno je smanjen u odnosu na 2016.godinu. Tako je protekle godine evidentirano ukupno 58 krađa vozila, što je čak za 15 % vozila manje ukradeno u odnosu na 2016.godinu, kada ih je ukradeno ukupno 68. Od ukradenih vozila 20 vozila je pronađeno, a 3 vozila su vraćena pod nepoznatim okolnostima, dok se za ostalim i dalje traga. Za navedena djela podneseni su izvještaji o počinjenom krivičnom djelu protiv 14 osoba, od čega su 12 povratnici u vršenju KD-a. Važno je istaći da je broj krivičnih djela krađe vozila gotovo prepolovljen u posljednje dvije godine.

Smanjenju broja ukradenih vozila svakako su doprinijele pojačane aktivnosti policije koje su se ogledale kroz kontrolu i preglede kriminogenih osoba, opservacije terena, te drugim mjerama i radnjama koje su bile usmjerene na prevenciju krađe motornih vozila, ali i poduzimanjem represivnih mjera protiv izvršilaca krivičnih djela krađe vozila.

Značajna karakteristika krađe vozila na našem kantonu je da se radi o vozilima starije proizvodnje (Volkswagen, Audi i slično), koja se često pronađu i vrate vlasnicima.

 

Još jedna oblast u kojoj su postignuti dobri rezultati jeste u pogledu borbe protiv zloupotrebe opojnih droga, gdje je podneseno ukupno 110 izvještaja protiv 111 osoba, te se aktivnosti na ovom planu nastavljaju i dalje, a zaplijenjena je i znatna količina narkotičkih sredstava.

Važno je istaći da je tokom realizacije pojačanih aktivnosti u borbi protiv ove vrste krivičnih djela, na području Travnika, pored pronalaska određene količine opojne droge speed i cannabis, pronađen i zasad od 66 stabljika indijske konoplje u dvorištu porodične kuće. Također, ovakve aktivnosti rezultirale su pronalaskom i oduzimanjem oko 30 kg opojne droge – marihuana, u Gornjem Vakufu/Uskoplju.

 

Posebno treba napomenuti činjenicu, da je određen broj slučajeva bio rezultat dobre saradnje sa građanima, odnosno da se pravovremenim dojavama građana došlo do saznanja koja su na kraju imala za rezultat lišenje slobode osoba osumnjičenih za zloupotrebu opojnih droga i zaplijenom narkotika.

 

Interesantno je spomenuti i pojavni oblik kriminaliteta – nasilje u porodici, što predstavlja opasnost za svako društvo, pa tako i naše. Tokom 2017.godine evidentirano je ukupno 110 krivičnih djela nasilja u porodicu, što je za 12 krivičnih djela više u odnosu na 2016.godinu. S ciljem prevencije ove pojave službenici policije su u proteklom  periodu proveli više kampanja usmjerenih na skretanje percepcije o prisutnosti ove pojave. Policijski službenici uključeni u dokumentovanje ovih krivičnih djela su posebno obučeni, a ostvarena je i značajna saradnja sa centrima za socijalni rad.  Aktivno su učestvovali i u primjeni protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici, gdje su uključeni predstavnici više ministarstava i drugih institucija.

 

Po pitanju maloljetničke delikvencije, Uprava policije MUP-a permanentno je preduzimala mjere kako bi se smanjio broj krivičnih djela počinjenih od strane maloljetnih izvršilaca krivičnih djela. Na tu temu održan je sastanak sa Uredom za ljudska prava iz Tuzle, nadležnim kantonalnim tužiocem i predstavnikom Centra za socijalni rad, te je saradnja sa navedenim institucijama u ovoj oblasti podignuta na viši nivo. U tom smislu obučeno je više policijskih službenika za rad sa maloljetnicima u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH. Navedene aktivnosti službenika policije se najbolje ogledaju kroz činjenicu da je od ukupno 1152 osobe prijavljene za izvršenje krivičnih djela, 22 osobe su maloljetne, što predstavlja 1,9 % od ukupnog broja izvršilaca, što je daleko ispod regionalnog prosjeka.

 

Kada je u pitanju javni red i mir treba reći da je to vrlo promjenjiva kategorija i ona se i pored niza godina smanjenja prekršaja iz ove oblasti, u 2017.godini broj prekršaja je povećan za 6,28 %, ali je isto tako povećan broj mjera koji su službenici policije preduzeli prema prekršiteljima, čime se objašnjava ovo povećanje. Značajne aktivnosti na unaprjeđenju stanja u ovoj oblasti preduzete su u saradnji sa inspekcijskim organima u pogledu kontrole rada ugostiteljskih objekata u skladu sa ranijim zaključcima Vlade SBK, ali i saradnja sa nekim nevladinim organizacijama u provedbi akcije „18+“, koja je za cilj imala sprječavanja prodaje alkohola maloljetnim osobama. Isto tako, borba protiv pojave prosjačenja, a pogotovo zloupotrebe djece za pribavljanje protivpravne imovinske koristi, također su uticale na činjenicu da je povećan broj prekršaja. Tokom 2017.godine evidentirani su značajniji slučajevi narušavanja javnog reda i mira prilikom deblokade javnog puta u mjestu Kruščica, općina Vitez  kada je izdato 23 prekršajna naloga, te narušavanje JRiM od strane navijača nogometnog kluba Borac iz Banja Luke u mjestu Vinac, općina Jajce, kada je izdato 73 prekršajna naloga.

 

Kada je u pitanju stanje iz oblasti saobraćaja, došlo je do blagog smanjenja broja saobraćajnih nezgoda za 3,37 % u odnosu na 2016.godinu, (3374 saobraćajnih nezgoda evidentirano tokom 2016.godine), te sada iznosi 3260 saobraćajnih nezgoda. Nažalost, tokom 2017.godine u saobraćajnim nezgodama smrtno su stradale 24 osobe,  a važno je napomenuti da je u tri saobrarćajne nezgode smrtno stradalo čak 9 osoba. Broj teže povrijeđenih osoba u 2017.godini iznosi 116, a lakše povrijeđenih 335 osoba.

Smanjenje broja saobraćajnih nezgoda može se posmatrati kroz rezultate pojačanih mjera i radnji koje su službenici policije preduzimali prema nesavjesnim vozačima. Tako je povećana upotreba radarskih sistema, kako stacioniranih, tako i mobilnih, te je evidentirano ukupno 14.169 slučajeva prekoračenja brzine. Zbog navedenih prekršaja izrečeno je novčanih kazni u ukupnom iznosu od 887.550,00 KM. Od ostalih mjera koje su policijski službenici preduzimali treba napomenuti i podatak da je iz saobraćaja tokom 2017.godine isključeno 1210 vozila, uglavnom zbog neregistrovanosti ili tehničke neispravnosti. Također, iz saobraćaja je isključeno 1479 vozača zbog upravljanja vozilom pod uticajem alkohola i 565 vozača zbog upravljanja vozilom bez položenog vozačkog ispita.

 

Službenici policije su u ovom periodu provodili stalne akcije, naročito u dane vikenda, kojim se nastoje spriječiti neodgovorni vozači da učestvuju u saobraćaju i prouzrokuju saobraćajne nezgode. Posebna aktivnost koja se provodila tokom 2017.godine je oduzimanje vozila od višestrukih povratnika u vršenju najtežih saobraćajnih prekršaja. Vozila se oduzimaju kao sredstva izvršenja prekršaja, kao bi se takve osobe spriječile u daljem činjenju prekršaja, odnosno ugrožavanju sigurnosti u saobraćaju za sve druge učesnike. U ovom periodu takvih vozila je oduzeto ukupno 255, čime su takvi prekršioci spriječeni u daljem činjenju prekršaja.

 

Tokom 2017.godine ostvarena je veoma dobra saradnja sa drugim agencijama za provođenje zakona, a prije svega sa Federalnom upravom policije i SIPA-om u dokumentovanju različitih krivičnih djela, te su postignuti zapaženi rezultati. Isto tako, saradnja sa drugim institucijama poput Uprave za indirektno oporezivanje BiH, inspekcijskim organima, kantonalnom upravom za šumarstvo realizirana je u velikom broju zajedničkih akcija. Sve navedeno naravno je doprinijelo je povoljnom stanju sigurnosti na našem području.

 

Nisu zanemarljive aktivnosti koju su službenici policije provodili u saradnji sa nevladinim organizacijama, kroz stalni program „Rad policije u zajednici“. Od važnijih projekata treba spomenuti akcije „18+“ koja za cilj ima sprječavanje točenja alkohola maloljetnim osobama, a koja je realizirana sa Centrom za edukaciju mladih iz Travnika. Sa navedenom nevladinom organizacijom realiziran je i projekat „Noćna utrka“, koja je održana u Travniku i čije osiguranje je bilo veoma zahtjevan sigurnosni zadatak, koji su na sebe preuzeli i u potpunosti proveli službenici policije. Također, u školama na području SBK/KSB održana su predavanja za roditelje učenika na temu „Zaštita i kontrola djece na internetu“, i tom prilikom roditeljima su prezentirane potencijalne opasnosti korištenja interneta i savjeti kako i na koji način djecu naučiti da na pravilan način koriste internet kako bi se zaštitili od negativnosti i neprijatnih situacija koje im se mogu desiti.U znatnoj mjeri propraćena je i akcija „Sigurna djeca – osigurana budućnost“, kojom se nastojalo podići stepen sigurnosti djece u saobraćaju.

 

Tokom izvještajnog perioda policijski službenici našeg ministarstva bili su angažovani na osiguranju brojnih sportskih i vjerskih manifestacija koje su osiguravane tokom godine, počevši od manifestacija Ajvatovica, Sveti Ivo i dr. U svim  slučajevima službenici policije odgovorili su na adekvatan način i omogućili nesmetano odvijanje navedenih manifestacija, poduzimajući zakonom propisane mjere i radnje.

 

Smatramo da će sve navedene mjere koje će se provoditi i u narednom periodu, omogućiti da stanje sigurnosti ostane u zadovoljavajućim okvirima, te se u tom smislu svakodnevno procjenjuje stanje i opredjeljuju nove mjere kojima se nastoji suprotstaviti sigurnosnim izazovima bilo koje vrste. 

 

URED KOMESARA

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend