Lokalne vijesti

MUP SBK: Realizacija obuke mentora policijskih službenika na probnom radu

U prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Travnik održana je petodnevna obuka mentora policijskih službenika na probnom radu, koja je pripremljena uz stručnu pomoć ICITAP-a, Međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravde SAD-a.

 

Pored stručne pomoći ICITAP-a, obuku su proveli službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

 

Navedenoj obuci je prisustvovalo devet policijskih službenika, kojima je po završetku obuke uvjerenja o završenoj obuci  uručio Direktor Programa ICITAP-a u Bosni i Hercegovini Charles Bennett.

 

Ministarstvu unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona gosp. Bennett je uručio zahvalnicu za uspješnu saradnju, koju je, u ime Ministarstva, primio Policijski komesar Faik Adilović.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend