Lokalne vijesti

MUP KSB / Sankcioniranje osoba koje daju lažne informacije u vezi koronavirusa

Policijski službenici Uprave policije MUP-a KSB u okviru provođenja naredbi nadležnih kriznih stožera u vezi koronavirusa, provode aktivnosti na sankcioniranju osoba koje daju lažne informacije u vezi sa navedenom problematikom.

To se odnosi na sve osobe koje po bilo kojem osnovu daju lažne informacije nadležnim organima i službama po pitanju koronavirusa, a posebno na informacije pozitivnih osoba o svom prethodnom kretanju i neposrednim kontaktima. Također, to uključuje i informacije o osobama koje se nalaze u izolaciji, kao i njihovim kontaktima.

Apelujemo na građane da daju isključivo istinite informacije nadležnim organima i službama, kako bi zaštiti prvenstveno svoje zdravlje ali i zdravlje drugih ljudi i na taj način izbjegli krivične sankcije koje su propisane za predmetna krivična djela.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend