Lokalne vijesti

MUP KSB/ Otkriveno 26 počinitelja koji su izazivali šumske požare

Pored pojačanih aktivnosti u vezi koronavirusa, u saradnji sa nadležnim organima i institucijama aktivosti policijskih službenika Uprave policije MUP-a KSB su usmjerene i na suzbijanje i sprečavanje šumskih požara.

Naime, i pored brojnih upozorenja koja su blagovremeno upućena građanima, došlo je do znatnog povećanja broja šumskih požara, koji su u posljednje vrijeme sve učestaliji i koji imaju za posljedicu veliku materijalnu štetu na privrednim i društvenim dobrima.

Shodno tome, službenici policije su pojačali svoje prisustvo na terenu, te intezivno rade na dokumentovanju i dokazivanja krivičnih djela i prekršaja iz ove oblasti.

U cilju rješavanja navedene problematike formirani su istražni timovi u čijem sastavu su pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a, policijskih uprava i policijskih stanica.

 Takvi timovi su u velikoj mjeri doprinijeli rasvjetljavanju 12 šumskih požara kojima je izazvana opća opasnost, čijim počiniocima slijedi podnošenje Izvještaja o počinjenom krivičnom djelu nadležnom kantonalnom tužilaštvu.

 Za ovo krivično djelo u članu 323. KZ FBiH propisana je kazna zatvora od 3 mjeseca do 3 godine.

Također, zbog izazivanja šumskih požara sa manjom materijalnom štetom podneseno je 14 prekršajnih prijava odnosno naloga u saradnji sa Kantonalnom upravom za šumarstvo KSB.

Između ostalog, važno je naglasiti otkrivanje počinilaca koji su paljenjem vatre izazvali šumske požare na području Novog Travnika, koji su za posljedicu imali veću materijalnu štetu i na privrednim i društvenim dobrima. Također, tokom protekle noći u mjestu Bojna, općina Travnik otkriven je počinilac koji je izazvao požar paleći nisko rastinje, koji se proširio na obiteljsku kuću kojom prilikom je nastala znatna materijalna šteta.

Policijski službenici će i dalje raditi na sankcionisanju svih počinilaca navedenih krivičnih djela i prekršaja, kako bi se u što većoj mjeri doprinijelo smanjenju broja ovakvih požara i njihovih posljedica.

Ovom prilikom molimo građane da poštuju zakonske propise i da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenim površinama, naročito u blizini šume i bez nadzora, te da sve nezakonite slučajeve blagovremeno prijave u najbližu policijsku stanicu pozivom na besplatan telefonski broj 122.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend