Lokalne vijesti

MUP KSB: Izazivanje požara, kazneno djelo

Obavještavamo građane da je u proteklom periodu prijavljeno nekoliko požara, a najčešći su oni koji su uzrokovani paljenjem korova na njivama i drugim površinama, koji nerijetko se prenesu i na šumska područja.

Takvi požari obično za posljedicu imaju veliku materijalnu štetu koja se ogleda kroz uništavanje šuma na većim površinama, ali i voćnjaka. Materijalne štete su evidentne i na stambenim i pomoćnim objektima, posebno u ruralnim područjima.  

Imajući u vidu napred navedeno, apelujemo na građane da obrate pažnju na paljenje vatre u blizini navedenih područja, a posebno u vrijeme jakog vjetra koji omogućuje brzo širenje požara, što u mnogome otežava njegovo gašenje.

U suradnji sa drugim institucijama službenici policije će u narednom periodu poduzimati intenzivne mjere i radnje na otkrivanju i sankcioniranju osoba koje paljenjem korova i drugih lako zapaljivih materija u prirodi izazivaju opću opasnost za ljude i imovinu.

U Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine za ovo krivično djelo  propisana je kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca do 3 godine.

Ovim putem iz MUP-a KSB apeliraju na građane da uvaže naša upozorenja, te u slučaju da primjete požare to odmah prijave najbližoj policijskoj stanici na broj telefona 122, ili vatrogasnoj jedinici na broj 123.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend