Vijesti iz BiH

Mogućnost ferijalnog rada u Njemačkoj iskoristila 22 studenta iz BiH

Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić izjavio je da su ove godine 22 studenta iz BiH iskoristila mogućnost ferijalnog rada u SR Njemačkoj.

Agencija za rad i zapošljavanje BiH od 2005. godine provodi program Ferijalnog rada studenata u SR Njemačkoj. Program je namijenjen studentima koji su redoviti studenti sveučilišta i visokih škola u Bosni i Hercegovini, koji nisu upisani u posljednju godinu studija, te koji dobro vladaju njemačkim jezikom i spremni su za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca.

– Kao i svake godine mi smo u prosincu prošle godine putem web stranice objavili javni poziv za program Ferijalnog rada u SR Njemačkoj. Za 2019. godinu imali smo odobrenu kvotu za 150 studenata, a ukupno se na program prijavilo 57 studenata. Nakon završetka procesa prijavljivanja, prijave su proslijeđene u Središnji ured za posredovanje u zapošljavanju (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke, a od svibnja su počele stizati prve radne ponude za studente – dodao je Bandić.

Napomenuo je da su ove godine iz ZAV-a došle 23 radne ponude, da je za 22 studenta urađeno posredovanje i oni su otišli na rad u SR Njemačku, dok jedna radna ponuda nije prihvaćena. Usporedbe radi, kako je dodao, u posljednjih pet godina na ferijalni rad je odlazilo godišnje između 15 i 50 studenata, a taj broj zavisi prije svega od broja dostavljenih radnih ponuda iz ZAV-a, te zavisi od broja studenata koji na kraju prihvate ponuđene poslove.

– Također, dosadašnja praksa je pokazala da dobar dio studenata koji dobiju priliku da rade u Njemačkoj putem ovog programa, a ostave dobar dojam kod poslodavaca, u narednim godinama nastavlja ići na sezonski rad u Njemačku na način da ih direktno kontaktiraju poslodavci. Zbog toga je ovo jedan izrazito dobar program gdje mladi ljudi imaju priliku da steknu radno iskustvo, zarade novac za nastavak studija, usavrše njemački jezik i razviju radne navike. Također, potrebno je reći da se putem ovog programa ne može na duže od tri mjeseca ostati u Njemačkoj, te se svi mladi ljudi koji odu na sezonski rad uredno vrate u BiH  – naglasio je Bandić, priopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

(Business magazin)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend