Vijesti iz BiH

MO BiH: Buduće oficire birati na objektivan, transparentan i fer način

Testiranjem kandidata provjerom testa fizičke spremnosti i testa znanja iz engleskog jezika, koje je obavljeno krajem oktobra 2017. godine u regrutnim centrima u Tuzli, Banjoj Luci, Čapljini i Sarajevu, završena je prva faza u procesu odabira V klase budućih oficira OS BiH.

 

Ministarstvo odbrane BiH je nastavilo sa unapređenjem stanja u oblasti odabira i obuke budućih mladih oficira. Putem razvijenog procesa selekcije i odabira budućih oficira OS BiH do izražaja dolaze individualne sposobnosti i liderski potencijal budućih mladih vođa u OS BiH. Time bi na transparentan način bili prepoznati i identificirani budući oficiri regrutirani iz građanstva.

 

Ovaj program odabira oficirskog kadra u Oružanim snagama BiH traje već četiri godine. I ove godine na javni konkurs su se mogli prijaviti svi mladi građani i građanke iz BiH sa završenim fakultetom, koji su mlađi od 27 godina na datum 1. januar 2019.

 

Na osnovu javnog konkursa, objavljenog početkom septembra ove godine, za 68 raspisanih pozicija u Oružanim snagama BiH prijavilo se ukupno 335 kandidata, od kojih je Komisija za izbor oficira odbila i odbacila ukupno 74 prijave, zbog nepotpunosti ili neispunjavanja uslova.

Za testiranja u I fazi odabira, koja su provedena od 16. do 26. oktobra 2017. godine u centrima za regrutiranje i tranziciju, planiran je 261 kandidat, a testiranju se odazvalo ukupno 214 kandidata, od kojih 173 muškarca i 41 žena. Prema rezultatima testiranja, eliminiacioni prag su prošla 104 kandidata.

 

Testiranju kandidata prisustvovali su predstavnici Ministarstva odbrane BiH, Oružanih snaga BiH, Štaba NATO-a u Sarajevu, kao i Ambasade UK Velike Britanije i Sjeverne Irske, koja je u projekat uključena od samog početka, kroz planiranje, pripremu i medijsku podršku.

 

Zamjenik ministra odbrane za upravljanje resursima Boris Jerinić je povodom završetka I faze procesa odabira kazao da se proces vodi na krajnje profesionalan i transparentan način: „Naši mladi oficiri se školuju i obučavaju i na akademijama prijateljskih zemalja, gdje postižu odlične rezultate. Međutim, to je manji broj lica, što ne zadovoljava potrebe zanavljanja oficirskog kadra. Sa ovim procesom odabira, koji je kvalitetan i savremen i koji se vodi uz  podršku MO Velike Britanije i Ambasade Velike Britanije u BiH i Štaba NATO-a u BiH, očekujem da ćemo u procesu odabira imati visoke rezultate i odabrati najbolje buduće oficire i lidere u Oružanim snagama BiH. Dosadašnje aktivnosti odvijaju se željenom dinamikom, transparentno, objektivno i na zadovoljstvo predstavnika MO i OS BiH, Ambasade Velike Britanije i Štaba NATO-a u Sarajevu.“

 

Pomoćnik ministra odbrane za upravljanje personalom Sead Muratović, koji je prisustvovao testiranjima koja su se odvijala tokom I faze testiranja, kazao je da je „Ministarstvo odbrane BiH osiguralo ambijent da se proces selekcije kandidata za buduće oficire odvija na fer i transparentan način, gdje će individualni kvaliteti svakog pojedinca doći do maksimalnog izražaja. Prisustvom na lokacijama testiranja uvjerili smo se da proces ide u željenom pravcu, uz najsavremenije metode odabira i maksimalno kvalitetno.“

 

U Centru za profesionalni razvoj OS BiH na lokaciji kasarne “Travnik”, u ponedjeljak 6. novembra će započeti II faza provjere za 104 kandidata koji su zadovoljili provjeru u I fazi odabira. Testiranje će se obaviti u dvije grupe, prva grupa od 6. do 10. novembra, a druga grupa od 13. do 17. novembra.

(Ured za odnose s javnošću)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend