Vijesti iz BiH

Mladi već u 11. godini života počinju pušiti i stjecati ovisnost o cigaretama

Istraživanje udruge “Obiteljsko savjetovalište” pokazalo je kako je cigarete konzumiralo čak 27,3 posto ispitanih učenika na području BiH, a od toga je aktivnih pušača čak 16,2 posto. Iznimno je to zabrinjavajuće kad se uzmu u obzir sve negativne posljedice pušenja na zdravlje.

Eksperimentiranje

– Većina ispitanih učenika prvi put je probala cigarete u dobi od jedanaest godina i više, što potvrđuje da su pubertet i adolescencija razdoblje kada su djeca sklona eksperimentirati s različitim ponašanjima i supstancijama, ali upućuje i na to da je potrebno raditi na prevenciji još i ranije. Najčešće naveden razlog zbog kojeg učenici puše je taj da ih pušenje opušta, što upućuje na to da mladi nisu dovoljno upoznati s mehanizmima utjecaja nikotina na mozak, koji doprinosi povećanju rizika od ozbiljnih epizoda depresije, kao i s činjenicom da kako se povećava količina ispušenih cigareta i razdoblje tijekom kojeg se puši, ljudi postaju osjetljiviji na stres. Također, kao posljedica ove štetne navike, pušači su općenito nervozniji, temperamentniji i napetiji, stoji u analizi udruge “Obiteljsko savjetovalište”.

Također, navodi se kako su djeca i mladi u velikoj mjeri izloženi pasivnom pušenju koje je također negativno za zdravlje. A 54,6 posto ispitanih izjasnilo se da im jedan ili oba roditelja puše. Potrebno je provoditi i preventivne projekte jer djeca se također u velikom broju slučajeva druže s nekim od vršnjaka koji konzumira cigarete. Stoga se potrebno oduprijeti pritisku vršnjaka i kod mladih graditi trend zdravog življenja i imidž nepušača kao vrijednosti koje su popularnije od pušenja. – Rezultati dobiveni u dijelu istraživanja, gdje smo ispitivali stavove djece i mladih o pušenju, upućuju na to da su oni nedovoljno upućeni i informirani te da se njihovi stavovi zasnivaju na stereotipima i da ih je potrebno educirati o opasnostima povezanim s pušenjem, istaknuli su u svojoj analizi iz udruge “Obiteljsko savjetovalište”. Isto tako, nije utvrđena statistički značajna razlika u konzumiranju cigareta među spolovima. Približno je jednak postotak učenika (52,4%) i učenica (47,6%) koji konzumiraju cigarete, s tim da dječaci puše učestalije.

Preventivne aktivnosti

Svaki dan puši 62% dječaka, a 38% djevojčica. Pušenje je očekivano zastupljenije među učenicima srednje škole nego među osnovcima, što upućuje na to da su potrebne preventivne aktivnosti u osnovnoj školi kako bi se pokušao smanjiti broj onih koji odluče početi pušiti. U srednjim školama treba osmisliti projekte koji bi pomogli mladima koji već konzumiraju cigarete da prestanu pušiti. Uz informiranje o štetnim posljedicama pušenja, te uz promjenu stavova o zdravlju, u smislu usvajanja zdravijih stilova života, potrebno je raditi na razvijanju socijalnih vještina djece i mladih kako bi se uspješno oduprli različitim društvenim utjecajima koji doprinose popularizaciji pušenja.

(VL)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend