Mjesna zajednica VITEZ I (Centar) poziva na Zbor građana

Pozivaju se građani Mjesne zajednice “VITEZ I” – CENTAR, da budu nazočni na Zboru građana, koji će se održati danas  (srijeda 8.11.) u sali općine Vitez s početkom u 17:00 sati.
Prvi Zbor građana nije održan zbog nedostatka kvoruma. Na prvom Zboru odazvalo se 51 osoba prema broju stanovnika MZ Centar potrebno je bilo 320 osoba.
Dnevni red:
1. Izbor Radnih tijela:
a) Radnog predsjedništva Zbora
b) Verifikacijska komisija
c) Zapisničara
d) Ovjerivača zapisnika
2. Izvješće/Izvještaj o radu za protekli mandatni period
3. Izbor članova Savjeta Mjesne zajednice

 

 

 

Izvor:vitez.info