Svijet

Ministrica odbrane BiH na sastanku Incijative ministara odbrane zemalja Jugoistočne Evrope u Rimu

Delegacija Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, koju je predvodila ministrica odbrane BiH Marina Pendeš, učestvovala je danas na sastanku Incijative ministara odbrane zemalja Jugoistočne Evrope (SEDM – South-Eastern Europe Defence Ministerial) koji se održava u Rimu, Republika Italija.

 

Pored Bosne i Hercegovine, na sastanku su učestvovale zemlje punopravne članice SEDM-a, zemlje posmatrači te međunarodne organizacije. U sastavu delegacije MO i OS BiH, pored ministrice Pendeš, sastanku su prisustvovali komandant Operativne komande OS BiH general major Dragan Vuković, pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju Zoran Šajinović i ambasadorica BiH u R. Italiji Nj.E. Željana Zovko.

 

Čestitajući 20. godišnjicu SEDM-a i zahvalivši se na izvrsnoj organizaciji zemlji domaćinu Republici Italiji i zemlji koja predsjedava SEDM-om u zadnje dvije godine Republici Turskoj, ministrica Pendeš je u svome govoru istakla da je sveobuhvatni regionalni pristup sigurnosnim pitanjima najbolje sredstvo za rješavanje mnogih sigurnosnih izazova i prijetnji u cilju izgradnje sigurnog i stabilanog regiona, te da postoji dosta prostora za regionalnu saradnju i zajedničke aktivnosti koje mogu povećati napore u području podrške civilnom društvu. „SEDM iniscijativa sa stanovišta Bosne i Hercegovine je jedna od najznačajnijih regionalnih inicijativa koja je usmjerena na unapređenje sigurnosti, stabilnosti i boljeg međusobnog razumijevanja u Jugoistočnoj Evropi“, kazala je ministrica Pendeš, izrazivši uvjerenje da će zemlje Jugoistočne Evrope i dalje raditi na izazovima, zahtjevima i ciljevima politike koje se odnose na nove asimetrične prijetnje.

 

Ministrica Pendeš se u svome govoru osvrnula i na polje regionalne saradnje koje uključuje razmjenu iskustva, znanja i stručnosti, kao i zajedničku obuku i operacije. Posebno je istakla učešće Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operacijama podrške koje, kako je kazala, „može imati regionalni pečat u bliskoj budućnosti, bilo kroz angažman SEEBRIG elemenata ili putem drugih regionalnih aranžmana“, kao i angažman Oružanih snaga BiH u IR Afganistan i učešće države Bosne i Hercegovine u međunarodnoj koaliciji u borbi protiv terorizma.

 

Na kraju sastanka ministrica Pendeš je istakla podršku radnim grupama vezanim za strateški pregled i reviziju Sporazuma o Multinacionalnim mirovnim snagama Jugoistočne Evrope (MPFSEE), a na kraju sastanka usvojena je Zajednička izjava.

 

SEDM inicijativa pokrenuta je na sastanku ministara odbrane u Tirani, u martu 1996. godine,  a njen osnovni cilj je unapređivanje razumijevanja i intenziviranje političko-vojne saradnje kao i jačanja sigurnosti u Jugoistočnoj Evropi.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend