Lokalne vijesti

Ministartsvo privrede KSB podržalo manifestaciju “Dani maline” u Novom Travniku

Ministarstvo privrede KSB financijski podržalo održavanje 15. Međunarodnog sajma organske proizvodnje i eko turizma – Dani maline 2021. Novi Travnik.

Ministar Ministarstva privrede KSB Nisvet Hrnjić potpisao je Ugovor o implementciji odobrenih sredstava sa Asocijacijom organskih proizvođača “Organsko” KSB koju zastupa Sejad Herceg.

Financijska sredstva u iznosu od 2.000,00 KM osigurana su na osnovu Odluke Vlade KSB o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” utvrđenog Proračunom KSB za 2021.godinu.

Korisnik sredstava “Organsko” zahvalio se Ministarstvu privrede KSB za sufinanciranje troškova 15. Međunarodnog sajma organske proizvodnje i eko turizma – Dani maline 2021. Novi Travnik, uz preuzetu obavezu da će odobrena sredstva koristiti namjenski i u roku od 30 dana dostaviti konačni izvještaj o implementaciji i rezultatima projekta.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend