Vijesti iz BiH

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine od EU dobilo opremu vrijednu 468.180 dolara

Ceremonija primopredaje opreme donirane od strane Evropske unije (EU) Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine vrijedne 468.180 dolara, održana je u Visokom, u skladišu oružja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

 

Ceremoniji primopredaje prisustvovali su pomoćnik ministra odbrane za politiku i planove Dženan Redžo, pomoćnik ministra odbrane za nabavku i logistiku Borislav Jezeraškić, te viši saradnik za regionalnu borbu protiv terorizma i savjetnik za sigurnost pri Delegaciji EU u Bosni i Hercegovini (EUD) Filip De Ceuninck i voditelj Sektora pravda i ljudska sigurnost Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) Slobodan Tadić.

 

Evropska unija je donirala sigurnosnu opremu u vrijednosti od 468.180 dolara za dva vojna skladiša ”Rabić” Derventa i “Teufik Buza Tufo” Visoko, kao dio EU podrške SEESAC-ovim aktivnostima za razoružanje i kontrolu naoružanja u Jugoistočnoj Evropi kroz EUSAC projekat. Donacija je dio EUSAC-ove komponente 1, koja ima za cilj unapređenje sigurnosti infrastrukture i upravljanje zalihama na lokacijama skladištenja konvencionalnog naoružanja i municije. EU je osigurala podršku za ove aktivnosti Odlukom vijeća EU 2013/730/CFSP u iznosu do 5.127.650 eura.

 

“Izrazio bih zahvalnost za ovu veoma vrijednu i važnu opremu za MO BiH. Ova donacija će unaprijediti kontrolu i sigurnost skladišta te doprinijeti širem aspektu sigurnosti u zemlji i regionu”, rekao je Borislav Jezeraškić, pomoćnik ministra odbraneza nabavku i logistiku MO BiH.

“UNDP i EU su prepoznali potrebu za unapređenjem fizičke sigurnosti na lokacijama MO BiH i njenu važnost za sigurnost u širem regionu”, izjavio je tokom ceremonije gospodin Slobodan Tadić, voditelj Sektora pravda i ljudska sigurnost UNDP-a BiH, ističući da će ova donacija “također doprinjeti unapređenju čuvanja zaliha, kao i prevenirati širenje i krijumčarenje malog oružja i lakog naoružanja koje može predstavljati prijetnju miru, stabilnosti i održivom razvoju”.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend