Vijesti iz BiH

Ministarstvo obrane BiH nudi posao, obuku i profesionalnu karijeru u OS BiH – Javni oglas za popunu 815 upražnjenih mjesta

Ministarstvo odbrane BiH svake godine raspisuje oglas za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika, pružajući priliku mladim, svršenim srednjoškolcima, da se nakon školovanja zaposle u Oružanim snagama BiH.

 

Javni oglas za popunu 815 upražnjenih formacijskih mjesta u Oružanim snagama BiH objavljen je u petak 27.04.2018. godine na web stranici Ministarstva odbrane BiH i traje 21 dan od dana objavljivanja.

 

Na oglas se mogu prijaviti aktuelni maturanti srednjih škola, kao i već svršeni srednjoškolci, koji zadovoljavaju i druge uslove definisane oglasom (fizička spremnost, godine starosti, itd.).

 

Na ovaj način Ministarstvo odbrane BiH pruža mogućnost mladim građanima i građankama BiH, koji ispunjavaju uslove i budu odabrani kroz objektivan i transparentan proces prijema, da imaju častan posao sa sigurnom plaćom i mogućnošću obučavanja i izgrađivanja karijere u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

 

Planirano je da se završetak obuke i prijem u profesionalnu vojnu službu realizuje kroz dvije klase i to:

– 408 vojnika, potpisivanje ugovora 01. 09. 2018. godine (XX klasa) i

– 407 vojnika, potpisivanje ugovora 31.12.2018. godine (XXI klasa)

 

Proces odabira i selekcije će otpočeti već sa ocjenom ispravnosti prijava. Zainteresovani kandidati će morati zadovoljiti osnovne i posebne uslove navedene u oglasu.

 

Testiranja kandidata će se obaviti u centrima za regrutovanje u: Sarajevu – kasarna „Rajlovac“, Banja Luci – kasarna „Kozara”, Čapljini – kasarna „Božan Šimović” i Tuzli – vojna baza „Aerodrom Dubrave”.

 

Nakon završenih testiranja, Komisija za izbor će obaviti intervju sa najuspješnijim kandidatim i nakon završenog intervjua izvršiti izbor i predložiti ministrici odbrane BiH kandidate za upućivanje na osnovnu vojničku obuku.

 

Prije upućivanja na osnovnu vojničku obuku izabrani kandidati će morati uspješno proći zdravstvene preglede i sigurnosnu provjeru.

 

Kandidati, koji uspješno završe osnovnu vojnu obuku, primaju se u vojnu službu u početnom činu vojnika na formacijska mjesta na koja su izabrani u procesu prijema.

 

Rok za predaju prijava sa pratećom dokumentacijom na Javni oglas je 21 dan od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH.

 

Potrebne informacije i obrasce prijave kandidati mogu preuzeti na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH (www.mod.gov.ba) ili dobiti od centara za regrutovanje i tranziciju lično ili putem sljedećih telefona:

  1. a) Centar za regrutovanje i tranziciju Sarajevo, tel. 033/773-437;
  2. b) Centar za regrutovanje i tranziciju Banja Luka, tel. 051/335-886;
  3. c) Centar za regrutovanje i tranziciju Čapljina, tel. 036/811-084 i
  4. d) Centar za regrutovanje i tranziciju Tuzla, tel. 035/814-954

 

Više informacija o uslovima oglasa mogu se doznati na internet stranici Ministarstva odbrane BiH – http://www.mod.gov.ba.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend