Vijesti iz BiH

Ministarstvo obrane BiH finalizira prijedlog izmjena Zakona o službi u OS BiH

Radni tim Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine za sveobuhvatnu analizu koncepta prijama u vojnu službu u Oružane snage BiH u Sarajevu je menadžmentu MO BiH i zapovjednom vrhu OS BiH prezentirao finalizaciju prijedloga Zakona o službi OS BiH.

Zakonskim usvajanjem prijedloga olakšao bi se prijam u službu OS BiH, omogućio lakši i pravedniji postupak prelaska djelatnih vojnih osoba u više kategorije službe te pomogla bolja kadrovska popunjenost Oružanih snaga BiH.

Prezentaciji prijedloga teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u OS BiH nazočio je ministar obrane BiH, Sifet Podžić sa zamjenicima Mijom Krešićem i Mirkom Okolićem, tajnik MO BiH Muhamed Smajić, pomoćnik ministra obrane BiH za personal Sead Muratović, načelnik Zajedničkog stožera OS BiH general-pukovnik Senad Mašović sa zamjenicima general-bojnicima Ivicom Jerkićem i Gojkom Kneževićem te generali Tomo Kolenda i Radovan Ilić, kao i ostali visoki dužnosnici MO i OS BiH. U radu stručnog tima sudjelovao je i pravni savjetnik NATO Stožera Sarajevo Dario Šikuljak.

Predložene izmjene zakona, propisa i procedura, definirane nakon više radnih sastanaka i stručnih radionica koje je podržao i NATO Stožer Sarajevo, obuhvaćaju osam područja. Pojam kandidata na obuci od sada bi se odnosio samo na eksterne aplikante, odnosno one koji se prijavljuju izvan sustava. Interni aplikanti bi zadržali svoj status djelatne vojne osobe, što sada nije slučaj.

Redefiniranjem pojma obuke za prijam i starosne granice za prijam, kao i određivanjem novih uvjeta u postupku, javni oglas za prijam vojnika u OS BiH bio bi stalno otvoren i građani bi se mogli prijaviti za službu u OS BiH u svako doba, dok bi se starosna granica za prijam dočasnika i časnika podigla na navršenih 39 godina života. Rješavanjem statusa internih kandidata djelatne vojne osobe u postupku prijama u dočasnike i časnike zadržale bi svoje profesionalne ugovore i status do svršetka obuke.

Uređenjem metoda i načina prijama ukinuo bi se uvjet prijama u početnom (najnižem) činu za djelatne vojne osobe. Time bi se deficitarnim specijalistima omogućio prijam i u višem činu. Predloženim izmjenama bi se uvela nova stanja djelatnih vojnih osoba i unaprijedile procedere prestanka službe. Također, radni tim zaključuje da ove izmjene Zakona neće zahtijevati bitno povećanje financijskih izdataka.

U raspravi nakon prezentacije, ministar Podžić je pohvalio prijedloge i čestitao stručnom timu na provednim analizama i finaliziranju prijedloga. Pozvao je sve sudionike procesa da budu i dalje odgovorni u konačnoj pripemi prijedloga za upućivanje u zakonodavnu proceduru.

General Mašović je izrazio uvjerenje da će predložene izmjene biti nov motivacijskih faktor i stvoriti natjecateljski duh za prevođenje djelatnih vojnih osoba u više kategorije službe, što će pomoći unaprijeđenju kadrovske popune OS BiH.

Predložene izmjene bile su javno dostupne na web stranici E-konzultacije od 29. rujna do 14. listopada 2021. godine, i na njih nije bilo nikakvih primjedbi.

(Ured za odnose s javnošću)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend