Vijesti iz BiH

Milioni tužbi protiv potrošača, ni jedna protiv trgovaca

U povodu Svjetskog dana potrošača, ombdusman za zaštitu prava potrošača u BiH Dragan Doko upozorava kako je nevjerojatno da se na sudovima doslovno vode milijuni procesa protiv potrošača, a niti jedan gdje je potrošač tužitelj, a trgovac ili proizvođač tužena strana.

 

“Sigurni, dobro informirani, aktivni potrošači, djelujući pojedinačno i kolektivno, su važni faktori za normalizaciju prilika na tržištu. Informirani potrošači su katalizatori konkurentnosti, a za konkurenciju se može slobodno reći da je potrošačev najbolji prijatelj. Ipak, poštivanje zakonskih propisa koji štite potrošača nisu na potrebnoj razini, a naše sudstvo je jednosmjerno. Nevjerojatno je da se na sudovima doslovno vode milijuni procesa protiv potrošača, a niti jedan gdje je potrošač tužitelj, a trgovac ili proizvođač tužena strana”, kazao je Doko.

Iz Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH podsjećaju kako ta institucija ima važnu ulogu u zaštiti potrošačkih prava u BiH te da osigurava opću pravnu pomoć u zaštiti kolektivnih prava potrošača.

Potrošači u BiH to su i prepoznali što se najbolje vidi kroz hiljadu upita koje šalju na njihovu adresu. Institucija Ombdusmana nastoji i educirati potrošače svih uzrasta, posebno one najmlađe, a za njih su ovom prigodom izradili slikovnicu koja pojašnjava sve opasnosti konzumerizma.

Iz spomenute institucije također ističu kako je Svjetski dan potrošača prilika da se progovori o povijesti ovog datuma, pravima potrošača u BiH, te problemima koji se pojavljuju, posebno onima u domeni sudstva.

Svjetski dan potrošača svoje porijeklo ima u “Deklaraciji o osnovnim pravima potrošača” koju je donio bivši američki predsjednik John F. Kennedy 1962. godine. Predstavljajući svoju Deklaraciju američkom Kongresu 13. marta te godine Kennedy je govorio o potrošačkim pravima.

“Potrošači, po definiciji, uključuju sve nas, tako i mene kao predsjednika SAD-a. Oni su najveća ekonomska grupa na koju utiče skoro svaka javna ili privatna ekonomska odluka. Oni su najvažnija grupa čiji se stavovi vrlo često ne čuju. Glas potrošača mora se čuti”, kazao je prije 56 godina Kennedy.

Bitno je prisjetiti se da je spomenuta Deklaracija definirala četiri osnovna prava potrošača: pravo na sigurnost roba i usluga; pravo na cjelovitu, istinitu i pravovremenu informaciju; pravo na izbor roba i usluga i pravo potrošača da se čuje njihov glas.

(Business magazin)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend