Mikrokreditna fondacija EKI među 5 najbolje ocijenjenih mikrokreditnih institucija u svijetu

Mikrokreditna fondacija EKI je ocijenjena kao izuzetno uspješna i društveno odgovorna institucija u izvještaju koji je uradjen od strane specijalizirane mikrofinansijske rejting agencije Planet Rating. Ova svjetski poznata agencija je, ocjenjujući društvene uticaje i izvedbu, Fondaciji dodijelila  visoku prosječnu ocjenu 4. Planet Rating je od 2008. godine ovakve izvještaje sačinio za preko 100 mikrokreditnih institucija širom svijeta, a EKI je rangiran među prvih 5 najbolje ocijenjenih.

U procjeni  su analizirani različiti aspekti: način upravljanja društvenim uticajima kreditiranja, dostupnost finansijskih usluga mikro poduzetnicima i niskoprihodnim domaćinstvima, principi zaštite klijenata i etički odgovorno finansiranje, odgovornost kadrovskih politika i podsticajno radno okruženje, te učešće u  društvenim promjenama i društvena  odgovornost u lokalnim zajednicama. Istaknuto je da se u EKI-ju jednaka pažnja posvećuje uspješnoj kreditnoj operaciji, kao i društvenoj ulozi  usmjerenoj prema sprečavanju ekonomskih uzroka siromaštva u BiH. Od osnivanja 1996. godine EKI kontinuirano omogućava pristup finansijskim sredstvima osobama koje nemaju pristup bankarskim kreditima, naročito ljudima u niskoprihodnim domaćinstvima koji bi bez ovakve podrške i jačanja malih biznisa bili na rubu egzistencije. U skladu sa svojom društvenom misijom EKI više od 16 godina sistemski i institucionalno podstiče kreiranje i zadržavanje postojećih  radnih mjesta u mikro biznisu i poljoprivredi. Kao prva institucija u zemlji, Fondacija je 2009. godine uvela i implementirala  principe zaštite klijenata u okviru svjetske kampanje pod nazivom SMART. U sprovodjenju ovih načela Planet Rating je izuzetno dobro ocijenio EKI-jev model sprečavanja prezaduženosti klijenata, jaku organizacijsku kulturu i odličan odnos osoblja prema klijentima, te transparentnosti cijena  i uslova kreditiranja. EKI duži niz godina provodi i humanitarne aktivnosti usmjerene prema djeci u različitim mjestima u BiH. Pored toga, dio sredstava koristi za projekte u  lokalnim zajednicama u cilju rješavanja njihovih  osnovnih problema, kao i za podršku aktivnostima u koje su uključena djeca. Mikrokreditna fondacija EKI, kao jedna od članica AMFI-ja, ima i punu podršku udruženja koje podržava svaki vid društveno odgovornog ponašanja.