Mijo Krešić: Ukupno sigurnosno stanje u BiH zadovoljavajuće

Zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić izjavio je da u obavještajno-sigurnosnom sustavu BiH ima slabih karika, ali da je ukupno sigurnosno stanje u BiH zadovoljavajuće. On je rekao da vehabijske grupe u BiH predstavljaju opasnost i prijetnju za sigurnost, što su potvrdile i obavještajne agencije koje o tome prikupljaju informacije i utvrđuju da li nešto ili neko predstavlja opasnost. „U BiH ima nelegalnog naoružanja, kriminala, pojedinačnih obračuna i sva ta pitanja moramo rješavati. Sve to nije nešto što bi narušilo ukupno stanje sigurnosti u BiH, što bi eskaliralo i dovelo nas u stanje poduzimanja nekih većih aktivnosti”, rekao je Krešić. On vjeruje da će građani BiH od 1. siječnja naredne godine putovati bez viza u zemlje EU. “Uvjeti iz Mape puta koji su prije dvije godine postavljeni pred BiH su u dobroj mjeri ispunjeni i mislim da neće biti smetnji da nam do kraja godine bude ukinut vizni režim. Najveća vrijednost ovog procesa je što će sa uspostavljanjem bezviznog režima najveći dobitnik biti BiH”, rekao je Krešić.