Mercator BH i Vita Life Visoko saradnja na području trgovačke marke Mercator

Mercator BH i Vita Life iz Visokog postigli su dogovor o proizvodnji kafe za trgovačku marku Mercator. Tim povodom je direktor društva Mercator BH g. Neven Hadžisulejmanović sa saradnicima posjetio proizvodne pogone Vita Life u Visokom u kojima se proizvode domaći proizvodi Vitella, Kakao express, Coffeelife, Saraj Bosna, Vitačaj i mljevena kafa trgovačke marke Mercator,  koja se u pakovanjima od 200 i 500 grama kroz maloprodajnu mrežu Mercatora nudi kupcima širom  Bosne i Hercegovine.

G. Neven Hadžisulejmanović, direktor društva Mercator BH d.o.o. je tom prilikom istakao sljedeće: „Uspješna saradnja preduzeća Vita Life i Mercatora BH dovela je do za nas vrlo značajne saradnje i posljedica je naših trajnih nastojanja da sa domaćim proizvođačima proširimo saradnju i na ovom, za nas vrlo značajnom području proizvodnje za potrebe trgovačke marke Mercator. Trgovačka marka Mercator uključuje veliki broj proizvoda za svakodnevnu upotrebu. Kvaliteta i povoljna cijena ključne su karakteristike proizvoda trgovačke marke Mercator. Tokom ove posjete će biti potpisan ugovor za proizvodnju mljevene kafe trgovačke marke Mercator, koja će omogućiti ne samo bolju pozicioniranost domaćih proizvoda u trgovinama Mercatoru u BiH već i šire. Veliko nam je zadovoljstvo da za domaće partnere imamo proizvođače koji znanjem, iskustvom i kapacitetima, u koje smo se još jednom uvjerili tokom današnje posjete, mogu uveliko doprinjeti pozitivnim ishodima naših nastojanja kada je u pitanju saradnja sa domaćim privrednicima i razvoj domaće privrede“. G. Avdo Kljako, direktor Vita Life d.o.o., nakon posjete izjavio je slijedeće: „ Privatno preduzeće Vita-Life d.o.o. Visoko, utemeljeno je  2006.  godine , zajedničkim ulaganjima domaćeg i američkog kapitala. Od samog početka kroz razgranatu mrežu dobavljača, nabavljamo kvalitetne repromaterijale i sirovine neophodne za korištenje u proizvodnji prehrambenih proizvoda i kroz kvalitetnu uslugu uz dugogodišnje iskustvo i know-how te isporuku osiguravamo zadovoljstvo naših partnera. Mercator je to prepoznao i zadovoljstvo nam je da smo postigli obostrano zadovoljavajući dogovor o partnerstvu na području trgovačke marke Mercator. U cilju postizanja i učvršćivanja stečenog povjerenja prije svega domaćeg kupca, nastavljamo sa kontinuiranim razvojem, te smo postali ponosni vlasnici HACCP certifikata izdatog od certifikacijske kuće SGS, koji garantira kvalitet i sigurnost proizvoda. Sve kritične tačke u proizvodnji se pažljivo i temeljito kontrolišu od strane internih auditora s ciljem što boljeg provođenja HACCP sistema i u buduće. Naša dugogodišnja uspješna prisutnost na tržištu bi bila nemoguća bez dobre sinergije sa partnerom kao što je Mercator. I ubuduće želimo jačati naš partnerski odnos kroz slične projekte. Nadam se da su gosti i prijatelji uživali u posjeti, želja nam je bila da saznaju i nešto novo o nama. Uvijek su dobrodošli gosti i nadamo se da će se i vraćati često, kao partneri zadovoljni saradnjom“.