Vijesti iz BiH

Marinko Čavara za Klix.ba: Ne vidim koristi od preseljenja institucija FBiH u Mostar

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara kazao je kako ne vidi nikakve posebne koristi za građane FBiH u preseljenju federalnih institucija u Mostar. S Čavarom se razgovaralo o preseljenju njegovog kabineta u blindiranu Villu Braun, ujedinjavanju kantona, Izbornom zakonu, odnosu s potpredsjednicima FBiH i radu Vlade FBiH.


Čavara je kazao kako Vlada FBiH nije bila u stanju završiti preseljenje kabineta predsjednika i potpredsjednika FBiH do kraja 2015. godine, a da je on krajem četvrtog mjeseca prihvatio prijedlog Vlade FBiH za premještanje kabineta u napuštenu zgradu u kojoj se ranije nalazila ambasada Sjedinjenih Američkih Država, odnosno u zgradu poznatiju kao Villa Braun.

Potpredsjednici FBiH Melika Mahmutbegović i Milan Dunović tada nisu prihvatili takvo rješenje jer su, kako kaže, smatrali da je to ispod nivoa funkcije koju obnašaju s obzirom na to da su na zgradi blindirani prozori, da je jedan dio zgrade u zemlji i da u zgradi ima vlage. U međuvremenu, Mahmutbegović i Dunović promijenili su mišljenje pa su tražili od Vlade FBiH da se i njihovi kabineti presele u Villu Braun.

“Rekao sam da ni to nije problem, ali još uvijek nisu završeni kabineti. Početkom decembra tražio sam od Predsjedništva BiH da nam odobri produžen boravak u zgradi Predsjedništva BiH bar u prvoj polovini 2016. godine. Dobio sam uvjerenje od Vlade FBiH da će osigurati premještanje u prvoj polovini godine”, kazao je Čavara.

Šta bi bilo kada bi predsjednik i potpredsjednici preselili u prostorije HDZ-a BiH?

Mnogo se razgovaralo o preseljenju kabineta u Villu Braun, a u bosanskohercegovačkoj javnosti stvorio se osjećaj da je baš Čavara insistirao na toj lokaciji. On ističe da je točno kako je on jedini pristao na prijedlog Federalne vlade, a da se u FBiH uvijek obrne situacija u zavisnosti od interesa.

“Ja sam jedini pristao jer mi nisu smetali ni blindirani prozori, ni vlaga, a ni zapušten prostor”, rekao je Čavara.

Smatra da u svoj priči o preseljenju ima i interesa SDP-a BiH ističući da je baš ova politička stranka sugerisala da “tamo neko želi biti okružen blindiranim prozorima i debelim zidom”.

“Sasvim je obrnuto. Vlada SDP-a u platformi 2011/15. godine je od milion i 200 KM, kolika je bila zakupnina prostora koje su koristile institucije FBiH, povećala zakupninu na četiri miliona i 95 hiljada KM. Za vrijeme premijera Nermina Nikšića, napravljen je ugovor u visini od dva miliona i 800 hiljada KM, a do tada je bilo, sve institucije za milion i 200. To pokazuje sve čudne okolnosti pod kojima su sklapani ugovori, ali nije moj posao da to istražujem”, kazao je Čavara.

Smatra da je nedopustivo da federalne institucije budu u stranačkim i privatnim prostorijama.

“Karikiram, mnogima je normalno da Vlada FBiH od uspostavljanja Washingtonskog sporazuma bude u stranačkim prostorijama SDP-a. Šta bi bilo kada bi predsjednik i potpredsjednici preselili u stranačke prostorije HDZ-a BiH? Mislim da ne bi bilo tretirano na isti način”, rekao je Čavara.

Politički sistem FBiH svesti na četiri ili pet vlada i parlamenata

Mediji su posljednjih mjeseci dosta pisali i o preseljenju federalnih institucija u Mostar. Predsjednik FBiH smatra da je ovo još jedna od tema kojima se pokušava skrenuti pažnja s važnih tema o kojima se stvarno treba razgovarati u entitetu FBiH. On ne vidi nikakav poseban razlog za preseljenje institucija u Mostar dodajući kako se svi trebaju zabaviti pitanjima provođenja reformske agende i ispunjavanjima uvjeta za pristupanje Europskoj uniji.

“To je ideja za čiju realizaciju treba odmjeriti koliko je pozitivno, a koliko negativno to što bi se dogodilo, te koliko je to interes svih onih koji žive u FBiH”, smatra Čavara.

Ističe da bi za takvo nešto bilo potrebno promijeniti Ustav FBiH i niz zakona u vezi sa sjedištem FBiH i glavnog grada FBiH.

“Mislim da je puno toga za što nemamo vremena trenutno da se bavimo. Ne vidim neke posebne koristi i posebnog efekta za sve stanovnike FBiH od takve jedne aktivnosti”, kazao je Čavara.

Kaže da s potpredsjednicima FBiH sarađuje prvenstveno na temelju Ustava i da mu kod određenih odluka treba suglasnost i dva potpredsjednika.

“U drugim situacijama surađujemo normalno. Radi se o korektnim osobama i nadam se da će tako ostati u budućnosti”, rekao je Čavara.

Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović nedavno je izjavio da ne bi bilo loše grupisati kantone u entitetu, a njegovu izjavu pozdravio je i Čavara. Smatra da se sve ono što smo dobili Washingtonskim i Dejtonskim mirovnim sporazumom pokazalo kao loš efikasan politički sistem koji ne daje rezultata u učinkovitoj ekonomiji, razvoju privrede i efikasnoj javnoj upravi.

“Osnovna reforma je reforma Ustava FBiH. Tako možemo smanjiti broj onih koji troše budžet. Srazmjer onih koji stvaraju i onih koji troše budžet je veoma diskutabilan”, rekao je Čavara.

Posebno je istakao kako se razgranata javna administracija u FBiH mora smanjiti na efikasan način te da uopće nema potrebe da entitet ima deset kantona.

“Mi smo ranije predlagali da to bude tri, četiri ili pet kantona. Postavlja se pitanje da li je potreban nivo FBiH tako da mi možemo postojeći sistem u FBiH od 11 vlada, parlamenata i tako dalje možda smanjiti na četiri ili pet, što može biti vrlo efikasno”, dodaje Čavara.

Visoki predstavnik napravio mješavinu da bi i Srbi mogli biti konstitutivni u FBiH

Što se tiče Izbornog zakona, smatra kako je u tom polju neophodna izmjena i to u vezi s omogućavanjem legitimnim predstavnicima konstitutivnih naroda u FBiH da budu izabrani.

“Mislim da je ovaj izborni sistem dosta prevaziđen i da traži određene promjene. Ono što je bilo zamišljeno dobro uvijek u sistemu BiH i mentalitetu stanovnika BiH nađe određene načine kako da se zloupotrijebi ili pogrešno iskoristi”, kazao je Čavara.

Smatra da je nužno izvršiti izmjene u smislu kvalitetnog popunjavanja Doma naroda FBiH, podsjećajući kako trenutno imamo situaciju u kojoj Klub Srba u FBiH nije popunjen, a to je, kako kaže, rezultat intervencije visokog predstavnika koji je promijenio Ustav FBiH koristeći ‘bonske ovlasti’ i djelujući kao ustavodavac.
“Promijenio je Ustav FBiH i od dotadašnjeg uređenja i ravnopravnosti Hrvata i Bošnjaka u FBiH napravio mješavinu kako bi Srbi mogli biti ravnopravni. Međutim, bolna je činjenica da se u BiH nisu svi vratili na svoja ognjišta onako kako smo željeli”, rekao je Čavara.

Dodaje da ovo nije prvi put da FBiH ima problema s popunjavanjem Kluba Srba s obzirom na to da se u više navrata pokazalo kako je Klub Srba nemoguće popuniti u skladu s Ustavom FBiH.

Ustav je tu jasan i kaže da se klubovi konstitutivnih naroda popunjavanju iz izabranih zastupnika u kantonalnim skupštinama i to srazmjerno broju naroda koji boravi na tom prostoru imajući u vidu popis 1991. godine.

“Znamo da je ta struktura znatno narušena u FBiH po pitanju srpskog, ali i drugih naroda. Vidimo da se ponovila situacija 2014. godine, isto kao i 2002. i 2005. godine kada Klub Srba nije popunjen”, kazao je Čavara.

Podsjetio je da je visoki predstavnik reagovao i 2002. i 2005. godine te da je rekao kako, s obzirom na nemogućnost popunjavanja Kluba u skladu s Ustavom FBiH, postojeći saziv može legitimno donositi odluke i zakone.
Dunović pokazao da mu je cilj otežavanje funkcionisanja vlasti

Čavara je rekao i da građani FBiH nisu oduševljeni stanjem u kojem se entitet nalazi, ali da s druge strane mnogi zaboravljaju okolnosti i krize u kojim je djelovala izvršna vlast u protekloj godini.

Ističe da je Vlada Fadila Novalića zatekla teško stanje u FBiH nakon, kako kaže, “neustavne platformaške vlasti”. Podsjeća da je vlast u tim okolnostima imala i situaciju u kojoj je Demokratska fronta, koja je ušla u pregovore o formiranju parlamentarne većine, nakon mjesec dana, zbog određenih različitih razmišljanja u vezi sa spornom Uredbom o vršenju ovlasti organa Federacije BiH u privrednim društvima s učešćem državnog kapitala, deklarativno izašla iz vlasti.

“Ostali su i dalje u poziciji potpredsjednika kako bi na neki način opoziciono djelovali s pozicija vlasti. To je jasan problem i ja to smatram nekorektnim. Oni koji preuzimaju odgovornost funkcionera izvršne vlasti oni nose određene pozicije i izvršavaju svoje odgovornosti. Oni koji žele biti opozicija i pokazivati kako ta vlast loše radi onda to ne mogu raditi s pozicija vlasti kao što radi Dunović”, rekao je Čavara.

Kaže da s potpredsjednikom Dunovićem ne može u tom segmentu surađivati jer “je on pokazao da mu je cilj da na neki način oteža funkcionisanje izvršne vlasti, a ne da ona što bolje radi”.

“Imajući u vidu sve te okolnosti, mislim da je Vlada FBiH ipak dala značajan doprinos i da su počeli konkretne aktivnosti u vezi sa sprovođenjem ekonomsko-socijalnih reformi”, dodao je Čavara.

Na kraju je kazao kako će u 2016. godini nastaviti izvršavati ustavne obaveze te kako vjeruje da će vlasti u ovoj godini ispuniti sva očekivanja građana.

Izvor: klix.ba

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend