Vijesti iz BiH

Manje koristimo fiksne telefone, više internet, pada broj korisnika mobitela, ali raste promet mobilne mreže

Sve manji broj stanovnika Bosne i Hercegovine za komunikaciju koristi fiksne telefone, a sve veći broj njih život ne može zamisliti bez interneta, piše Večernji list BiH.

Broj korisnika

Zanimljivo je da se posljednjih godinu dana smanjuje broj korisnika mobilne mreže, ali ne i promet koji se preko nje odvija, čime se može zaključiti kako postojeći korisnici sve više vremena provode u komunikaciji mobitelom. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, ukupan broj aktivnih fiksnih telefonskih linija dominantnih operatora u prvom tromjesečju 2021. godine iznosio je 557.537, što predstavlja pad od 3,1% u odnosu na prvo tromjesečje 2020. godine. Ukupni odlazni promet fiksne telefonske mreže u prvom tromjesečju 2021. godine iznosio je 385,901.944 minute, što pokazuje pad od 3,3% u odnosu na prvo tromjesečje 2020. godine. Isti podaci pokazuju kako je broj korisnika mobilne mreže u prvom tromjesečju 2021. godine iznosio 3,518.254, što znači blagi pad od 2,1% u odnosu na prvo tromjesečje 2019. godine. Ukupni odlazni promet mobilne mreže u prvom tromjesečju 2021. godine iznosio je 630,758.243 minute, što predstavlja rast od čak 12,6% u odnosu na prvo tromjesečje 2020. godine. Broj poslanih SMS poruka u prvom tromjesečju 2021. godine manji je za 12,2%, dok je broj poslanih MMS poruka veći za 5% u odnosu na prvo tromjesečje 2020. godine. Ukupan broj internetskih priključaka putem fiksne mreže u prvom tromjesečju 2021. godine iznosio je 773.807 i bilježi rast od 4,4% u odnosu na prvo tromjesečje 2020. godine. Kako informatička pismenost stanovništva Bosne i Hercegovine u posljednjih godinu i pol značajno raste, čemu je zasigurno pridonijela i pojava pandemije koronavirusa, potvrđuje i istraživanje Agencije za statistiku BiH.

Naime, Agencija za statistiku BiH nedavno je objavila podatke o broju korisnika računala i interneta, a istraživanje je provedeno na uzorku od 8165 kućanstava. Razina pristupa internetu u kućanstvima u 2020. godini povećana je za jedan posto u odnosu na 2019. godinu i sada iznosi 73 posto.

Mladi i društvene mreže Više od 1,39 milijuna osoba koristi internet svakoga dana ili gotovo svakog dana. Razlozi pretraživanja interneta su različiti, ovisno o dobi korisnika. Tako su građani treće životne dobi (od 65 do 74 godine starosti) internet najčešće koristili za telefoniranje i videopozive (97,1 posto), kao i za slanje online poruka preko Skypea, Messengera, WhatsAppa, Vibera i sl. (85,7 posto). Mladi su pak povećali boravak na društvenim mrežama, a oni srednje životne dobi internet su koristili za naručivanje proizvoda i usluga. Računala najviše koriste studenti (gotovo 100 posto), zatim zaposleni (87,3 posto), ali i nezaposleni (69,5 posto). Broj korisnika računala povećao se za 3,5 posto u 2020. godini u odnosu na 2019.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend