Makedonska vlada najveći regionalni oglašivač u elektronskim medijima

Makedonska vlada je u regionu najveći oglašivač u elektronskim medijima, sa godišnjim budžetom za oglašavanje većim od 20 miliona eura, procijenili su stručnjaci Evropske komisije.

Eksperti EK su od septembra 2012. do aprila ove godine radili na analizi činjenica o zemljama zapadnog Balkana i Turske, obuhvativši, između ostalog, i četiri komponente iz medijske sfere, kao što su regulatorna tijela, javni servis, efektivna samoregulacija i istraživačko novinarstvo. U izvještaju EK se navodi da su regulatorni organi i javne službe u pomenutim zemljama siromašni, neprofesionalni i zavisni od vlade, te da ugovori za oglašavanje služe političkim interesima i zato ovaj vid reklamiranja treba da bude pod kontrolom zakonodavne vlasti, prenosi portal “Vesti.mk”. Prema njihovom mišljenju, nevladine organizacije treba da imenuju jedan broj članova parlamenta i izbore se za dvotrećinsku većinu, kako bi se prevazišla zavisnost od politike. Stručnjaci su ukazali da je Makedonskoj radio-televiziji potrebna hitna revitalizacija i povećanje kvaliteta programa i gledanosti, kao i veća naplata radiodifuzne takse. Oni su konstatovali da zakonska ograničenja ne sprječavaju političare da posjeduju medije, kao i da se  vlasnici medija bave stranačkom politikom, što za posljedicu ima medijski rat i mržnju između političkih tabora i između dvije najveće etničke zajednice. Stručnjaci na kraju izvještaja preporučuju da se ojača nezavisnost regulatornih organa i javnih službi, kao i da se organizuje obuka za sudije da se upoznaju sa sudskim odlukama Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa slobodom izražavanja.

 

(Tanjugbiz.rs)