Mađari najdepresivniji u Europi

Prema najnovijem istraživanju Europske zdravstvene ankete (EHS), Islanđani su četvrta najdepresivnija nacija u Europi.
Europska zemlja s najvećim brojem stanovnika koji pate od depresije je Mađarska, gdje je 10 posto ljudi pogođeno ovom, kako je zovu, bolešću modernog doba.
Među europskim zemljama sa najvećim postotkom stanovnika koji pate od depresije nalaze se još Portugal, Švedska, Njemačka, Luksemburg i Velika Britanija.
S druge strane, zemlje sa najmanjim brojem osoba koje boluju od depresije su Češka, s oko 3 posto depresivnih stanovnika, pa onda Slovačka, Hrvatska, Litvanija i Italija.
BiH nije obuhvaćena istraživanjem.