Lokalne vijesti

Luca Milišić nova predsjednica Sindikata srednjih škola KSB

U Vitezu je održana Izborno-izvještajna skupština Neovisnog sindikata djelatnika srednjih škola KSB. Do sada je na čelu ovog Sindikata bio Zdravko Križanac, a na Skupštini su predložena dva kandidata za novog predsjednika – Zdravko Jajalo iz SŠ „Nikola Šop“ Jajce i Luca Milišić iz SŠ „Uskoplje“, koja je i izabrana za novu predsjednicu Sindikata.

Izvješće o radu, kao ni financijsko izvješće nisu usvojeni, jer su ponuđeni šturo i samo za razdoblje od početka prošle godine do danas. Skupština Neovisnog sindikata djelatnika srednjih škola KSB donijela je i zaključak kako dosadašnji v.d. predsjednika mora novom Upravnom vijeću podnijeti cjelokupna oba izvješća od vremena otkad se nalazi na toj funkciji.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend