Lokalna koalicija „Razumijevanje“ u borbi protiv incidenata motiviranih predrasudama počinje aktivnosti u Vitezu

Koalicija organizacija civilnog društva Svjetlo, Mladi Romi i KUD Vitez okupljenih u borbi protiv incidenata motiviranih predrasudama pod sloganom „Pozvani smo da budemo primjer“ će, u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, zvanično započeti svoje aktivnosti u četvrtak, 4. jula, u Vitezu.

Ovom će prilikom biti potpisan Sporazum između članica Koalicije, kojim se predviđa da ona vrši kontinuirano prikupljanje podataka o incidentima motiviranim predrasudama u općini Vitez, provodi ankete među građanima na ovu temu, te predstavlja rezultate javnosti, kao i da radi na podizanju svijesti o značaju borbe protiv predrasuda i netolerancije. Očekuje se oko 50 učesnika, predstavnika civilnog društva, lokalnih vlasti, institucija, medija i vjerskih zajednica.Ova aktivnost je dio napora Misije OSCE-a na jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti da spriječe i efikasno odgovore na incidente motivirane predrasudama.