Svijet

Loša ekonomska slika Balkana

Prema statističkim podacima relevantnih međunarodnih institucija za 2012. godinu, većina zemalja jugoistočne Europe, u kontekstu nivoa nezaposlenosti, pokretanju biznisa, konkurentnosti, visini bruto nacionalnog dohotka i ostalih pokazatelja kojim se mjeri napredak, nalazi se u teškoj ekonomskoj i financijskoj situaciji.

Na temelju statističkih podataka međunarodnih institucija iz svibnja 2012. godine, stopa nezaposlenosti u skoro svim zemljama jugoistočne Europe je iznad 10 posto. Kosovo ima najveću stopu nezaposlenosti od 45 posto. Nakon Kosova dolazi Makedonija sa 33 posto, Bosna i Hercegovina sa 24 posto, Srbija ima 19 % nezaposlenih, Albanija 13,3 posto, Crna Gora 11 posto, a Hrvatska 9,2 procenta nezaposlenih. Prema istraživanju Međunarodne finansijske korporacije (IFC) za 2012. godinu u vezi s pokretanjem biznisa, od zemalja jugoistočne Europe Makedonija je najbolje pozicionirana i nalazi se na 6. mjestu u svijetu od 183 zemlje koje su analizirane u ovom istraživanju. Od zemalja regije, iza Makedonije je Crna Gora na 47. mjestu, Albanija na 61., Hrvatska je 67., Srbija 92., BiH je na 162., dok je Kosovo na 168. mjestu svjetske ljestvice koja mjeri kvalitet uvjeta za pokretanje biznisa. Države iz regije jugoistočne Europe nalaze se na lošim pozicijama globalnog indeksa o konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma za 2011-2012. Prema ovom istraživanju, od zemalja bivše Jugoslavije, najbolje je rangirana Slovenija koja se plasirala na 57. mjesto, dok je BiH najmanje konkurentna zemlja regije i smještena je na 100. poziciju. Od ostalih zemalja u regiji Crna Gora je na 60. poziciji, Hrvatska 76., Albanija 78., Makedonija 79., dok se Srbija nalazi na 95. mjestu. Prema analizi Agencije za statistiku BiH, godišnja inflacija u Bosni i Hercegovini u maju je iznosila 4,2 posto, što je najveći rast cijena od rekordne inflacije iz srpnja 2008. godine kada je inflacija iznosila 9,9 posto. Kad je riječ o inflаciji u zemljаmа okruženja, Hrvаtskа bilježi rast cijena od 2,5 %, a Srbijа 13,4 posto. Prema posljednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku u Hrvatskoj, prosječna plaća u zemljama regije najniža je u Srbiji i iznosi 36.639 dinara (oko 330 eura), slijede Albanija sa 380 eura, Makedonija sa 380 eura, BiH sa 450, Crna Gora sa 530 i Hrvatska sa 800 eura prosječne plate. Zemlje jugoistočne Europe su prema bruto nacionalnom dohotku po stanovniku i paritetu kupovne moći ispod prosjeka Europske unije. Prema posljednjim podacima za 2012. godinu koje je objavio Eurostat – statistički zavod Europske komisije, bruto nacionalni dohodak Hrvatske po stanovniku je na nivou od 61 posto prosjeka zemalja članica Europske unije, Crna Gora je na nivou od 43 posto, Makedonija 36 %, a slabije su Srbija sa 35, Albanija sa 31 i Bosna i Hercegovina sa 29 posto. Prema izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma o slobodi globalne trgovine za 2012. Godinu, na listi od 132 zemlje svijeta, iz regije se ističe Crna Gora koja je na 39. mjestu. Hrvatska je 46., Albanija 49., Makedonija 61., Srbija 71., a najlošiji rezultat bilježi Bosna i Hercegovina koja je na 80. poziciji. Prema najnovijem izvještaju Svjetske banke, u BiH treba proći 12 procedura za pokretanje novog biznisa, a za sve to potrebno je 60 dana. U Makedoniji se registracija nove firme obavlja na jednom mjestu, a procedura traje tri dana. U Albaniji za pokretanje biznisa treba proći pet procedura koje se završe za pet dana. U Crnoj Gori i Srbiji nove firme treba da ispune pet procedura i u roku 13 dana mogu početi s radom. U Hrvatskoj je predviđeno sedam procedura za pokretanje biznisa i za njih su potrebna 22 dana. Bugarska i Rumunjska su, primjera radi, stranim investitorima omogućili registraciju poduzeća putem interneta. Visina javnog duga u regiji jugoistočne Europe (podaci Svjetske banke), kao ukupni procenat svih prihoda vlade, za Albaniju iznosi 227.9 posto, što je i najviše u regiji. Slijede Crna Gora sa 151.5 %, Srbija sa 116.2 procenata, Makedonija sa 108.7 posto, BiH ima 84.8 posto, a Kosovo najmanje – 18.7 posto. Realni rast bruto nacionalnog dohotka za 2012. godinu, kako predviđa Svjetska banka, trebao bi biti u Albaniji 1.6 %, u BiH 0.5 %, na Kosovu 4.0 %, Makedoniji 2.0 %, Crnoj Gori 0.5 % i Srbiji 0.5 %. Kada su u pitanju strane investicije, prema posljednjem izvještaju Svjetske banke za regiju jugoistočne Europe, prosjek je 285 dolara po glavi stanovnika. Direktna strana ulaganja u dolarima po stanovniku u Makedoniji iznose 869, Srbiji 341, Kosovu 284, Albaniji 232, Makedoniji 199 i BiH 77 dolara po glavi stanovnika. Svjetska banka očekuje da zemlje jugistočne Europe u 2012. godini mogu očekivati neznatan rast od 1.0 posto, nakon što su prošle godine ostvarile rast od 2.2 posto.

 

(Federalna.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend