Lokalne vijesti

lnformacija o realizaciji zajedničkih aktivnosti na suzbijanju širenja i sanaciji posljedica COVID-19 na prostoru KSB

Vlada Kantona Središnja Bosna primila je k znanju Informaciju UNDP-a o realizaciji zajedničkih aktivnosti na suzbijanju širenja, te sanaciji posljedica COVID-19 pandemije na prostoru KSB.

Aktivnosti su provedene na osnovu Projekta „Odgovor na COVID – 19“ za koji je potpisan Sporazum o financiranju između razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Vlade KSB s ciljem uvećanja raspoloživih sredstava za Projekt Aktivnost 1G – Nabavka opreme i materijala u svrhu sprječavanja i suzbijanja pojave korona virusa na prostoru KSB.

UNDP pruža podršku svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini s ciljem suzbijanja širenja te sanacije posljedica pandemije COVID-19. lzmeđu ostalog, UNDP, u suradnji s domaćim i međunarodnim partnerima, nabavlja prijeko potrebne medicinske aparate te zaštitnu opremu za zdravstvene radnike.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend