Vijesti iz BiH

Lideri po uplati PDV-a

Lista pet kompanija iz BiH koje u posljednjih pet godina uplaćuju najviše obaveza po osnovu poreza na dodatu vrijednost (PDV) u državni budžet pokazuje da se na njoj nalazi najviše kompanija koje vrše određene vrste uslužnih djelatnosti, dok su malobrojnije one iz realnog sektora, odnosno iz prerađivačke industrije.

 

Tako se na vrhu ove liste top pet kompanija u posljednjih pet godina nalazi “Optima grupa” Banjaluka, koja je aposlutni lider po uplati PDVa i samim tim najviše doprinosi punjenju državne kase po osnovu ovog poreza.

Ovo je odličan pokazatelj da višegodišnja osporavanja i kritikovanja privatizacije naftne industrije Republike Srpske nisu baš bila na mjestu, jer upravo ta kompanija koja je privatizovala tu naftnu industriju najviše doprinosi punjenju državnog budžeta. Svi oni koji kritikuju rad ove kompanije imaju apsolutno pravo to da rade, ali bi prije formiranja bilo kakvog mišljenja o nečemu morali prvo da sagledaju sve koristi koje po državu i entitete donosi neka kompanija. Znači, nije sve tako crno kao što to neko misli i plasira, posebno kada se pojedine stvari objetivno sagledaju. Uz to, treba reći da je ovo samo kada je u pitanju PDV, a da ne spominjemo sva ostala davanja koje u budžete dolaze iz ove kompanije koja zapošljava par hiljada radnika.

Da se realni sektor u BiH nalazi u teškoj situaciji, dovoljan je pokazatelj da se u top pet kompanija po najvećim uplatama poreza na dodatu vrijednost nalaze dvije kompanije iz oblasti usluga, a to su telekomunikacione kompanije, te “Elektroprivreda BiH”, koja jeste iz industrijskog sektora pošto proizvodi električnu energiju, ali ona je državno preduzeće koje ima prirodni monopol i kao takva uplaćuje velike iznose poreza.

Prema mišljenju ekonomista, BiH bi na vrhu ove liste morala imati što više kompanija, privatnih firmi, iz realnog sektora, odnosno iz prerađivačke industrije, kao pokretača svih pozitivnih trendova u privredi. Dok god to ne budemo imali, znaćemo da nam se ekonomija, a posebno realni sektor, nalazi u teškoj situaciji, praktično na koljenima.

(Business magazin)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend