Lokalne vijesti

«Borac» ne ide u stečaj

Konfekcija «Borac» Travnik koja broji 1.850 zaposlenika uglavnom žena, s minimalnom plaćom u iznosu do 361 KM, ne ide u stečaj! Ovo je za «San» potvrdio generalni direktor ovog poduzeća Ahmed Ćurić i dodao da konfekcija «Borac» svakim danom poduzima mjere u odnosu na ranije naslijeđene obveze da izbjegne stečaj.

Redovne plaće

Ako se pasivno promatra gašenje ovog poduzeća to bi bila velika šteta kako za državu, tako i Federaciju i Kanton, a za radnike katastrofa. Sve projekte i mjere koje smo poduzeli, menadžment poduzeća ne bi mogao izvršiti da nije bilo podrške radnika koji su pet godina besplatno radili da bi sačuvali «Borac». Konfekcija «Borac» je od 1996. godine pa do danas u BiH donijela preko 400 milijuna maraka i raznih poreza preko 60 milijuna maraka. Prva mjera koju smo poduzeli je da smo u proteklih 16 mjeseci uveli redovnost isplate neto plaća što je kod radnika stvorilo takvo raspoloženje koje govori da konfekcija «Borac» ima budućnost i da su radnici meni postavili uvjete da će se «svega odreći, kako «Borac» ne bi otišao u likvidaciju» rekao je Ćurić. Druga mogućnost odlaska u stečaj su bila dugovanje prema dobavljačima koja su prije godinu i pol dana iznosila 3,5 milijuna maraka i u proteklih 14 mjeseci taj iznos je prepolovljen, odnosno, prema Ćurićevim riječima, postignut je sporazum s dobavljačima da će do 2012. godine izmiriti sve obveze koje su nastale u 2006., 2007.. i 2008. godini. Ove godine je veoma bitno da vratimo 600.000 KM dobavljačima do srpnja mjeseca i time smo definitivno izbjegli mogućnost stečaja – tvrdi Ćurić i dodaje da treba još vremena za oporavak i ističe da je najvažnije da se ne prave nova dugovanja prema dobavljačima i da stara servisiraju u 24 rate.

Veliki planovi

Treća mogućnost stečaja su obveze prema bankama koje su iznosile oko 9 milijuna maraka, od čega je 2,16 milijuna prispjelih anuiteta prema bankama. – Sve je izmireno. Ostalo je još 212. 000 KM i redovno se plaćaju sve prispjele rate, tako da je dug prema bankama prepolovljen. S aspekta banaka nema nikave opasnosti da konfekcija «Borac» Travnik ide u stečaj – naglašava Ćurić. Prema Ćurićevim riječima od ove godine, s aspekta stranih investicija, «Borac» očekuje dobit oko 5 milijuna eura i novo zapošljavanja oko 700 radnika. – Konfekciju «Borac» danas će posjetiti delegacija grupacije Ales grupacije Pierr Carden i razgovarat će se o drugoj smjeni s investicijama oko milijun eura. Dva dana poslije odnosno 6. siječnja dolaze predstavnici firme Hugo Boss radi programa odijela i sakoa koje «Borac» ne radi posljednjih 5 do 6 godina, a radi se o investiciji od 3 do 3,5 milijuna eura gdje bi čitav jedan pogon mogao biti uposlen u dvije smjene, a za početak to je 500 komada odijela dnevno. Zaposlilo bi se novih 300 radnika, a iduće godine planirano je još 300 radnika. Dakle, u sistemu Hugo Boss na godinu dana bi se uposlilo 600 novih radnika, a izravne strane investicije bi premašile 3,5 milijuna eura. I firma Karl Gros koja sada popunjava jednu halu traži drugu smjenu od početka ožujka naredne godine. Investicija je vrijedna oko milijun eura i zaposlilo bi se 100 radnika, kaže Ćurić.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend