Vijesti iz BiH

Lakša kupnja dijelova firmi opterećenih hipotekama

U budućnosti, kad se bude vršila privatizacija poduzeća na prostoru Federacije BiH, Agencija za privatizaciju FBiH bit će dužna prije tog postupka dostaviti obavijest svim nadležnim sudskim registrima koji vode evidenciju o imovini koja je predmet prodaje kako se u procesu prodaje ne bi mogle dodatno upisivati hipoteke i novi tereti, kao i da bi potvrda o izvršenju iz ugovora o kupoprodaji trebala imati snagu izvršne isprave, piše Večernji list BiH.

 

Takav zaključak, na inicijativu Udruge poslodavaca FBiH, usvojilo je Ekonomsko-socijalno vijeće, a bit će, na temelju postignutog dogovora, izmijenjen dosadašnji postupak male privatizacije, i to zbog, kako je rečeno, problema s kupnjom dijelova poduzeća opterećenih hipotekama.

Predsjednik Udruge poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović objasnio je kako je potrebno da u postupku male privatizacije javni natječaj sadrži sve podatke o imovini predmeta prodaje, imovinskim pravima i teretima, kao i potraživanjima koja će biti namirena prodajom imovine, postotnom udjelu založene imovine u predmetu prodaje, uvjetima prodaje i drugim podacima od značaja.

Općine i gradovi u Federaciji BiH pokrenut će inicijativu u kojoj će se ispitati zakonitosti privatizacija poduzeća na njihovu prostoru na koju do sada nisu uopće mogli utjecati, nego je to bilo u nadležnosti županijskih agencija i Federalne agencije za privatizaciju.

Izaslanik u Domu naroda Parlamenta FBiH Mirvet Beganović napominje kako upravo lokalne sredine, općine i gradovi od loše privatizacije poduzeća osjete najveću direktnu štetu te se tome mora stati na kraj, i to pokretanjem pitanja ustavnosti zakona, kršenja europskih načela o lokalnoj samoupravi i Zakona o lokalnoj samoupravi jer se privatizacija i prodaja imovine poduzeća odvijaju bez znanja gradskih i općinskih struktura vlasti.

To znači da u svaki privatizacijski postupak poduzeća budu uključene direktno i vlasti iz lokalne samouprave.

Inicijativa će biti upućena Vladi FBiH, oba doma federalnoga Parlamenta i Federalnom ministarstvu pravobraniteljstva. Zastupnik Mirvet Beganović spomenuo je konkretan slučaj sumnjive privatizacije poduzeća Agrokomerc te traži da je pravosudna tijela vlasti preispitaju te da se odgovorne kazni zbog loše i nezakonite privatizacije.

Zbog nezakonitih i loših privatizacija poduzeća, utemeljena je Agencija za reviziju privatizacije. Još prije dvije godine za početak njenog rada donesena je odluka o odobravanju izdvajanja 250.000 KM Federalnom ministarstvu energetike, rudarstva i industrije.

(Business magazin)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend