KSB: Rezultati i imena u novom sazivu Kantonalnog Sabora

Najviše zastupničkih mjesta u novom sazivu Sabora KSB osvojio je HDZ – 7. Srednjobosanski Sabor, inače, broji 30 zastupnika. U novom sazivu će biti:

HDZ BiH: Mirko Batinić, Zdenka Džambas, Josip Kvasina, Željko Bojčetić, Vlatka Komšić, Ana Tolo i Radoje Vidović

SDA: Salko Selman, Sedžad Milanović, Nurudin Alihodža, Halima Crnica, Refik Poparić i Salim Tarakčija

SDP: Senad Selimović, Nijaz Helez, Nikola Simić, Edina Kurt, Emir Memija i Alan Škoro

SBB: Amel Hadžiabdić, Husejin Čepalo, Almir Švago i Edin Tihak

SBiH: Muhamed Čurić i Suvad Grizić

HDZ 1990-HSP BiH: Dražen Matišić i Anto Bilić

NSRzB: Karolina Pavlović i Blaženka Lukić

HSS-NHI: Anto Lozančić

(ENI news)