Lokalne vijesti

KSB dobio projekt programa korištenja obnovljivih izvora energije

U okviru projekta Europske unije koji se razvija u 11 zemalja jugoistočne Europe, kanton Središnja Bosna u BiH je izabran za područje u kome će se pokazati postupak uvođenja obnovljivih izvora energije, kao čimbenika razvoja područja, odnosno države.

 

Očekuje se da će, po završetku projekta i drugi dijelovi BiH prihvatiti pristup koji se razvija. Radi se o trogodišnjem projektu pod nazivom “Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije – podrška energetskoj strategiji na lokalnoj razini”. Projekt se financira sredstvima programa Transnacionalne suradnje jugoistočne Europe, IPA fonda i vlastitog sudjelovanja nositelja projekta. To je zajednički projekt 14 partnera iz 11 zemalja jugoistočne Europe, na čelu s općinom Potenza iz Italije. Projekt je počeo u travnju 2009. godine, a završava u ožujku 2012. godine. Implementator projekta u BiH je Regionalni centar za edukaciju i informiranje iz održivog razvoja za jugoistočnu Europu (REIC) Sarajevo, a korisnici projekta u BiH su općine i Vlada KSB. Ovo područje je izabrano s obzirom na potencijale i razinu korištenja obnovljivih izvora energije (OIE). Za sudjelovanje u projektu, vlada Kantona je imenovala po jednog predstavnika općina Kantona (12 predstavnika) i po dva predstavnika resornih ministarstava (šest predstavnika). Projekt ima za cilj razvoj sposobnosti lokalne uprave u oblasti energetske efikasnosti (EE) i OIE. U okviru projekta predviđeno je provođenje energetskih audita u stambenom sektoru i industriji, izrada studija izvodljivosti za mjere EE i korištenje OIE, izrada mapa OIE za područje KSB, pronalaženje izvora financiranja i potencijalnih investitora, razumijevanje EU legislative u oblasti OIE i EE, te razvoj lokalnih akcijskih planova za poboljšanje energetske efikasnosti i korištenje OIE. Izradom mapa potencijalnih OIE i EE bit će identificirane najinteresantnije i najviše obećavajuće mogućnosti za investiranje u OIE i EE. Identificirane investicije će biti detaljnije analizirane u Studiji izvodljivosti koja uključuje tehničke i ekonomske aspekte, analizu utjecaja na okoliš, analizu zakonskih ograničenja, te mogućnosti financiranja. Akcijski plan za izabrano područje, baziran na preliminarnoj analizi trenutne situacije, će biti uspostavljen uz pomoć bliske suradnje s lokalnim vlastima. Pored lokalnih vlasti u projekt će biti uključene i druge zainteresirane strane kao što su građevinske kompanije, distributeri energije, ekološka udruženja, udruženja potrošača, udruženja poljoprivrednika, udruženja poduzeća i šira javnost. Kako bi se uspješno ispunili ciljevi projekta, predviđena je edukacija zaposlenih u općinama i ministarstvima KSB. Na osnovu upitnika o razini znanja o ključnim aspektima EE i OIE (tehnički, financijski i regulatorni aspekti) definirani su obujam i struktura trening programa zaposlenih u općinama i ministarstvima. Trening o obnovljivim izvorima energije u trajanju od 60 sati, i o energetskoj efikasnosti u trajanju od 40 sati, s naglaskom na sustave upravljanja energijom, bit će održan u Fojnici u razdoblju rujan 2010. – ožujak 2011. Predavači na treninzima su domaći i strani eksperti iz oblasti EE i OIE iz partnerskih organizacija koje implementiraju projekt. Opsežne aktivnosti komunikacije (događaji, bilteni, članci, brošure itd.) imaju za cilj podizanje svijesti o mogućnostima OIE i EE, kao i promociju rezultata projekta među interesnim grupama, vlastima i potencijalnim investitorima tijekom čitavog trajanja projekta.

(Eni news)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend