Vijesti iz BiH

Krizni stožer FBiH pozvao županijska tijela na žurno djelovanje

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva uputio je županijskim ministarstvima zdravstva i kriznim stožerima, županijskim upravama za inspekcijske poslove, zavodima za javno zdravstvo i upravama policije MUP-a županija hitan zahtjev za dosljedno postupanje nadležnih županijskih organa vlasti u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kao i Zaključcima koje je Vlada FBiH donijela na sjednici 2. srpnja usvojivši Informaciju Federalnog ministarstva zdravstva o pogoršanoj COVID-19 epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH.

– U posljednje vrijeme u Federaciji BiH primjetan je veći broj osoba, za koje je utvrđeno da su pozitivni na SARS-CoV-2 koji izaziva COVID-19, a koje se slobodno kreću bez izdatog rješenja o određenoj mjeri od nadležnih županijskih organa vlasti u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Navedeno predstavlja ozbiljnu prijetnju po javno zdravlje, te pogoršava i onako tešku COVID-19 epidemiološku situaciju u Federaciji BiH – stoji između ostalog u dopisu Kriznog stožera FMZ.

Napominju kako je člankom 3. istog Zakona regulirano da je “zaštita od zaraznih bolesti dužnost jedinica lokalne samouprave – općina, županija i Federacije BiH, zdravstvenih ustanova, zavoda zdravstvenog osiguranja, nositelja privatne prakse, privrednih društava i drugih pravnih i fizičkih osoba”.

– Osim toga, točkom IV. Odluke o prestanku stanja nesreće uzrokovane pojavom novog koronavirusa (COVID-19) u Federaciji BiH, zaduženi su rukovoditelji tijela uprave i upravnih organizacija Federacije BiH i županija, odnosno rukovoditelji općinskih/gradskih službi za upravu, da u okviru svoje redovne djelatnosti obavljaju i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje posljedica koje su nastale djelovanjem nesreće – navodi se dalje u dopisu.

Također se napominje da je Vlada FBiH uz usvojenu Informaciju Federalnog ministarstva zdravstva donijela i Zaključke te prema vladama županija uputila i poseban akt kojim je predmetne zaključke dostavila na nadležno postupanje.

– Slijedom navedenog tražimo da svoje daljnje postupanje, posebno u pogoršanoj COVID-19 epidemiološkoj situaciji, uskladite s odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, te poduzimate mjere za koje ste nadležni – podcrtano je.

Zaključcima koje je 2. srpnja Vlada FBiH usvojila, te ih uz Zaključke posebnim aktom od 3. srpnja dostavila županijskim vladama na nadležno postupanje uz napomenu da rad po ovom aktu i Zaključku smatraju hitnim, traži se intenzivnije postupanje kriznih stožera županijskih ministarstava zdravstva, a u cilju poduzimanja i restriktivnijih mjera, ukoliko se ocijeni da su potrebne, spram procjene COVID-19 epidemiološke situacije u županiji. Navedenim se traži i pojačan inspekcijski nadzor svih inspekcija u županijskim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u županiji, odnosno mjerodavni općinski i gradski inspektori, kao i županijskih uprava policija, u cilju kontrole provođenja naređenih mjera, te poduzimanja mjera protiv onih počinitelja koji krše naređene mjere u uvjetima pandemije COVID-19. Navedeno uključuje i iznalaženje mogućnosti na razini županije da se pojača broj inspektora u ovim oblastima.

Također, spomenutim aktom Vlade FBiH upućen je zahtjev vladama županija da svim poslovnim subjektima u Federaciji BiH, zdravstvenim ustanovama, privatnim praksama, ustanovama socijalne zaštite za smještaj starih osoba i djece na području županije, nalože striktno postupanje po preporukama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, odnosno sada naredbama Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, preiopćeno je iz FMZ-a.

(www.vecernji.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend