Krediti za građane: Zašto banke diskriminiraju zaposlene u privatnom sektoru u odnosu na državne službenike

Zašto banke u Bosni i Hercegovini favoriziraju državne službenike u dodjeli kredita, a maltretiraju zaposlene u privatnom sektoru kada zatraže kredit?

Zakonski nema nikakve razlike u tretmanu prilikom odobravanja kredita građanima koji rade u držanom i privatnom sektoru – kategoričan je Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH.

Ali u praksi je drugačije. Zaposlenima u privatnom sektoru traže se razne garancije za otplatu kredita, a sve češće banke dobivanje kredita uvjetuju dostavljanjem izvještaja o financijskom poslovanju firme u kojoj zainteresirani za kredit rade.

Pitali smo bankare da li traže od zaposlenih koji primaju plaću iz budžeta da donesu podatke o financijskom poslovanju firme. Odgovorili su da ne traže i da imaju i druge mehanizme kod ove kategorije zaposlenih da se zaštite od rizika prilikom vraćanja kredita.

Pitali smo da li to znači da radnik zaposlen u privatnom sektoru ne treba kupiti stan, automobil ili bilo što drugo jer tu povlasticu imaju samo zaposleni u općinama, kantonima, entitetima i državnim institucijama.

U nekoliko banaka su nam rekli da svaka banka zasebno ocjenjuje kome će dati kredit i pod kojim uvjetima. Na kraju kažu da građani mogu sami izabrati u kojoj će banci uzeti kredit?!

– Agencija za bankarstvo FBiH ne može određivati uvjete pod kojima će banke odobravati kredite. Minimalno je za dobivanje kredita da banke same procjene da li je građanin koji želi uzeti kredit platežno sposoban da vrati svoj dug. To je sve što mogu reći – ističe Mahmuzić.

Unutar postojećeg zakonskog okvira u Bosni i Hercegovini dozvoljeno je ugovaranje sudužništva kod kreditnog odnosa, kažu u Agenciji za bankarstvo Federacije BiH.

 Banke nemaju pravo tražiti od tražioca kredita koji radi u privatnom sektoru da im donese finansijski izvještaj o poslovanju firme. To se može samo tražiti od vlasnika firme u slučaju da firma namjerava da uzme kredit – objašnjava Mahmuzić.

Ako se to već ne smije, ostaje pitanje zašto Agencija za bankarstvo Federacije BiH, osim pozivanja na propise, bar ne upzori banke da prekinu sa nedozvoljenom praksom i ponižavanjem građana zaposlenih u privatnom sektoru.