Regionalne vijesti

Kraća procedura za registraciju tvrtke, zahtjevi se šalju elektronički

Registracija poduzeća na prostoru Federacije BiH bit će u skoroj budućnosti bitno skraćena, a prijavnice koje su potrebne za tu proceduru moći će se poslati elektronički.

Dom naroda Parlamenta FBiH treba ovih dana usvojiti novi Zakon o gospodarskim društvima, čijim su usvajanjem, kako stoji u obrazloženju, “poduzete snažne mjere na smanjenju opterećenja gospodarskih subjekata te je kreiran okvir za primjenu novih standarda korporativnoga upravljanja i njihovo praćenje”, piše Večernji list BiH.

Prednosti

Novina je da će tvrtka, čim bude upisana u registar, odmah moći obavljati svoju djelatnost. Ovakvim rješenjem omogućava se da poslovni subjekt odmah nakon registracije može početi obavljati djelatnost, pri čemu će nadležno inspekcijsko tijelo, kasnije, u postupku redovitog inspekcijskoga nadzora, utvrditi točnost izjave i ispunjenost zakonom utvrđenih minimalnih tehničkih uvjeta. Kako bi ispunila uvjete koje je zacrtala u akcijskom planu za provođenje Reformske agende, federalna Vlada obvezala se na pojednostavljenje registracije poslovnih subjekata uspostavom jednošalterskoga sustava uz potporu britanskog Veleposlanstva i Grupacije Svjetske banke. – Naglasak se – stoji u obrazloženju – stavlja i na poslovno okruženje, pri čemu je cilj privlačenje što većeg broja investicija, kako domaćih tako i stranih, a kojima će se podržati srednjoročni ekonomski rast. Vlada FBiH opredijeljena je nastaviti ulagati napore u cilju pojednostavljenja postupaka i jačanja transparentnosti u ovoj oblasti. Imajući u vidu potrebu da se postupak upisa poslovnih subjekata u registar društva ubrza, da se koraci pojednostave te da se omogući podnošenje zahtjeva za registraciju elektroničkim putem, kreiranjem jednošalterskog sustava, predlažu se u ovom zakonu određene izmjene i dopune kako bi se uskladio s izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata FBiH.

Uključene i županije

Iz Agencije za privlačenje stranih investicija – FIPA ističu kako je uspostava jednošalterskoga sustava registracije tvrtki više puta potencirana na svim razinama vlasti. Dosadašnja unapređenja još uvijek nisu dovoljna jer, općenito gledano, registracija još uvijek traje predugo, ali se očekuje kako će reforme koje su tijeku dati rezultate čiji će učinci biti jasno vidljivi u praksi. Dakle, planirano uvođenje jednošalterskog sustava za registraciju u FBiH bi u mnogo čemu doprinijelo napretku u lakšem i bržem započinjanju poslovanja, kao što bi se unaprijedila i učinkovitost u radu nadležnih tijela – ističu iz Agencije za privlačenje stranih investicija BiH. Vlada FBiH je zbog rasta investicija imenovala Vijeće za strane investicije koje ima 16 članova koji dolaze iz federalnih, županijskih, gradski i općinskih struktura vlasti. – S obzirom na nadležnost i značaj županija te jedinica lokalne samouprave u kreiranju poslovnog ambijenta za ulagače, u njegov sastav uključeni su i predstavnici svih županija u FBiH, kao i predstavnik Saveza općina i gradova u FBiH, na prijedlog županijskih vlada, odnosno Saveza općina i gradova u FBiH. Mandat Vijeća nije zakonom određen, a članovi za svoj rad neće primati naknadu – stoji u odluci koju je potpisao federalni premijer Fadil Novalić. Imenovanje ovog tijela, odnosno Vijeća, u skladu je s reformskim procesima koje je Vlada FBiH obećala ispuniti u sklopu Reformske agende.

(www.vecernji.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend