Vijesti iz BiH

Korupcija u BiH

Bosni i Hercegovini će trebati 10 do 15 godina da dostigne standarde koje ima EU u borbi protiv korupcije kao što je to već urađeno u Hrvatskoj. Glavni problem BiH je što zakone provode između ostalih i korumpirani, zaključeno je u prvom dijelu sesije okruglog stola “Medijsko izvještavanje o antikorupciji” koji se održava u Konjicu.

Sead Lisak, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju za borbu protiv korupcije, predstavio je u drugom dijelu sesije Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije donesen 2009. godine. Cilj Zakona je prevencija korupcije i zaštita građana, a on se odnosi na korupciju u institucijama vlasti i privatnom sektoru. Nadležnosti Agencije su javno publiciranje informacija o stanju korupcije, informiranje nadležnih institucija i javnosti, izrada strategija i akcionih planova. Nadležnost Agencije nije hapšenje korumpiranih nego prije svega prevencija korupcije. Policija i njenih 16 službi to treba da čini. Strategija za borbu protiv korupcije 2009.-2014. godine i Akcioni plan za provedbu strategije 2009.-2014. godine nije interes Brisela nego interes građana BiH. To treba da osigura povjerenje naroda i situira Bosnu i Hercegovinu u EU. Neodgovornost nadležnih je uzrok što su strategije OHR-a i Vijeća ministara propale. Prema godišnjem izvještaju Transparency Internationala BiH je na 91. mjestu od 183 države svijeta. Prema izvještaju Slovenija je na 35., Hrvatska i Crna Gora na 65., Makedonija na 69., a Kosovo na 146. mjestu.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend