Lokalne vijesti

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ

Sjednica će se održati dana 30.11.2016.godine (SRIJEDA) sa početkom u 10 sati, u sali Općinskoga vijeća Vitez.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i  r e d

  1. Informacija Općinskog izbornog povjerenstva o rezultatima Lokalnih izbora
  2. Polaganje (davanje) prisege
  3. Imenovanje Povjerenstva za izbor i imenovanja
  4. Izbor predsjednika Općinskoga vijeća Vitez.

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK
     OPĆINSKOG VIJEĆA

   Tomislav Bošnjak-Matić

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend