Lokalne vijesti

Konačno sazvana sjednica Vlade KSB; na Dnevnom redu čak 54 točke

Za četvrtak, 15.7.2021. godine, sazvana je 90. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 89. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o koncesijama – Ministarstvo gospodarstva
3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih osoba – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
5. Mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
6. Mišljenje na Izvješće o financijskoj reviziji Ministarstva financija za 2020. godinu- Ministarstvo financija
7. Strategija razvoja Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2021.- 2027. godina – Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
8. Izvješće o radu Regionalne razvojne agencije (REZ) za 2020. godinu – Ministarstvo gospodarstva
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum sa UNDP-om za ESCO projekt – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
10. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Kantonalne uprave za civilnu zaštitu (suglasnost) – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
11. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje rekonstrukcije regionalnih putova – Ministarstvo financija
12. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona za 2021. godinu (izvršenje vlastitih prihoda OŠ „Gornji Vakuf“) – Ministarstvo financija
13. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – Ministarstvo gospodarstva
14. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje projekta energetske efikasnosti u Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“, Nova Bila – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
15. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe u svrhu pomoći za liječenje – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Haris Kahvedžić
b) Selvedina Grabus
16. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku ručnih radio stanica i fiksne radio stanice – Ministarstvo unutarnjih poslova
17. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računalne opreme – Ministarstvo unutarnjih poslova
18. Prijedlog Odluke o isplati prekovremenog rada, noćnog rada i rada u neradne dane pripadnicima policije za osiguranje vjerskih manifestacija – Ministarstvo unutarnjih poslova
19. Prijedlog Odluke o isplati dodatnog toplog obroka pripadnicima policije za osiguranje vjerskih manifestacija – Ministarstvo unutarnjih poslova
20. Prijedlog Odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) za 2021. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
21. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava sa stavke „Ugovorene i druge posebne usluge – nagrade učenicima za postignute rezultate“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
22. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola u 2021. godini ( VII. i VIII. mjesec) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
23. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku usluga izrade premjera i predračuna radova za rekonstrukciju krova, izradi fasade i ugradnju stolarije na zgradi Vlade – Služba za zajedničke poslove
24. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava (računala) za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
25. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavku usluga provođenja preventivne sustavne deratizacije na području Kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za nabavku usluga
26. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o djelu za poslove visokog obrazovanja – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
27. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavku usluga stručnog nadzora nad izgradnjom objekta SŠ „Novi Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
28. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
29. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
30. Suglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki za 2021. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
31. Suglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki OŠ „Fra Marijan Šunjić“ Novi Travnik za 2021. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
32. Suglasnost za pokretanje postupka nabavke udžbenika za prve razrede osnovnih škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
33. Suglasnost za pokretanje postupka nabavke opreme za potrebe Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
34. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga sistematskog liječničkog pregleda zaposlenika OŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf – Uskoplje – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
35. Suglasnost za pokretanje postupka za izvođenje radova u drugoj fazi izgradnje zgrade Policijske stanice Kreševo – Ministarstvo unutarnjih poslova
36. Suglasnost za pokretanje postupka za sanaciju induktivne petlje stacioniranog radara na lokaciji Kalibunar – Ministarstvo unutarnjih poslova
37. Prijedlog Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava udruženjima branitelja – Kantonalna uprava za branitelje
38. Suglasnost za isplatu naknade po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova za mjesec lipanj 2021. godine – Kantonalna uprava za branitelje
39. Suglasnost za raspisivanje internog i javnog natječaja za popunu radnih mjesta u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
40. Suglasnost za nabavku klima uređaja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
41. Suglasnost za produženje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Kiseljaku i Općinskom sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
42. Suglasnost za popunu radnog mjesta namještenika u Općinskom sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
43. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka broj: 01-04.1-2612/2021-18 od 15.4.2021.godine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
44. Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage točke I. Zaključka broj: 01-04.1-2612/2021 – 31 od 15.4.2021.godine – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
45. Suglasnost za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
46. Prijedlog Odluke o izmjeni Plana Centralne nabavke za 2021. godinu – Ured za javne nabavke
47. Prijedlog Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavku roba i usluga za potrebe korisnika proračuna Kantona – Ured za javne nabavke
a) Za nabavku tečnih goriva
b) Za nabavku mrkog uglja
c) Za obvezno i kasko osiguranje vozila
d) Za nabavku uglja lignita
e) Za nabavku ogrjevnog drveta
f) Za nabavku usluga ispisa
48. Prijedlog Odluka o poništenju postupaka javnih nabavki roba i usluga – Ured za javne nabavke
a) Za nabavku pneumatika za motorna vozila
b) Za kolektivno osiguranje uposlenika
49. Prijedlog Odluka o pokretanju postupaka javnih nabavki roba i usluga – Ured za javne nabavke
a) Za nabavku računala i prateće opreme
aa) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javne nabavke
b) Za održavanje i popravku računalne opreme
bb) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javne nabavke
c) Za nabavku pneumatika za motorna vozila
cc) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javne nabavke
d) Za kolektivno osiguranje zaposlenika
dd) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javne nabavke
50. Informacija o stanju u odgojno obrazovnom sustavu na području Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
51. Informacija o provedenoj reviziji obrazovnih isprava – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
52. Izvješće o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu Vlade u mjesecu srpnju 2021. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
53. Izvješće o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu srpnju 2021. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova (2x)
b) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta (2x)
c) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (3x)
d) Ministarstvo gospodarstva (2x)
e) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
54. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog Rješenja o produženju mandata članovima Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
b) Prijedlog Rješenja o produženju mandata članovima Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo KSB– Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
c) Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti direktora i zamjenika direktora Službe za zapošljavanje KSB (suglasnost) – Služba za zapošljavanje

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend