Vijesti iz BiH

Kod poslodavaca procjenjivat će se rizik i ugroženost na svim radnim mjestima

Dom naroda Parlamenta FBiH u listopadu prošle godine usvojio je novi Zakon o zaštiti na radu.

O potrebi donošenja novog Zakona o zaštiti na radu dovoljno govori činjenica da je zakon iz ove oblasti, koji je trenutačno u primjeni, donesen prije 30 godina, a da su podzakonski propisi iz ove oblasti još i stariji, piše Večernji list BiH.

Procjene i novosti Novi Zakon o zaštiti na radu zasnovan je na istim načelima kao i moderni zakoni iz ove oblasti koji su u primjeni i u drugim zemljama regije te je usklađen s međunarodnim dokumentima, odnosno konvencijama Međunarodne organizacije rada i propisima EU-a.

Pitanje zaštite na radu danas je posebno aktualno zbog novonastale situacije uslijed pojave pandemije izazvane širenjem koronavirusa. Upravo su radna mjesta i radna okolina detektirani kao izvori zaraze, zbog čega je od izuzetne važnosti da se primjenom načela prevencije, uz procjenu rizika na svakom radnom mjestu, utvrde i primijene odgovarajuće mjere zaštite na radu koje će rezultirati i sprječavanjem zaraze koronavirusa na radnom mjestu.

Ovim Zakonom propisano je koje osobe imaju pravo na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu, način primjene ovog Zakona na pripadnike Oružanih snaga i policije, utvrđeno je formiranje Vijeća za zaštitu na radu – kao tijelo za praćenje primjene zakona, propisani su opći zahtjevi za sigurne i zdrave uvjete rada, obveze poslodavaca, organiziranje i provođenje zaštite na radu i načela u provođenju mjera zaštite na radu, obveze i prava radnika, obavještavanja i savjetovanja s radnicima i njihovim predstavnicima, zdravstveni nadzor.

Uvode se instituti Tu je i izvještavanje o nesrećama, ozljedama na radu i profesionalnim oboljenjima, osnovni pojmovi zaštite na radu, zakonska regulativa primjene zaštite na radu kod poslodavaca, izrada procjene ugroženosti radnih mjesta s posebnim uvjetima rada, metodologija izrade elaborata zaštite na radu, periodična ispitivanja alata, sredstava rada, radnih i pomoćnih prostorija, ovlaštene organizacije za zaštitu na radu, posebna sigurnost i zaštita na radu te inspekcijski nadzor i kaznene odredbe. Predviđeno je formiranje Vijeća za zaštitu na radu koje će činiti predstavnici Vlade FBiH, Udruge poslodavaca, sindikata i stručnjaci za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu.

Vijeće će pratiti, analizirati i ocjenjivati sustav i politiku zaštite na radu te pratiti učinke primjene ovoga zakona. Predviđen je i institut procjene rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini kod svih poslodavaca.

Procjena rizika predstavlja sustavno evidentiranje i procjenu svih čimbenika u procesu rada koji se odnose na moguće vrste štetnosti i opasnosti na radnim mjestima, koje mogu izazvati rizik od nastanka ozljeda, profesionalnih oboljenja ili oštećenja zdravlja radnika.

Kada je u pitanju određena tehnička dokumentacija, propisano je da poslodavac ne može staviti u promet ili uporabu sredstva za rad ili opasne tvari ako ne pribavi pute za sigurnu uporabu i rukovanje.

vecernji.ba

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend