Kava prije ili poslije učenja – šta više pomaže?

Konzumiranje kave nakon učenja (a ne prije) moglo bi pomoći ljudima da naučeno gradivo bolje zapamte – kako pokazuje jedno novo istraživanje.

 

Istraživanje je provedeno na 160 ispitanika koji su dobili zadatak da prođu kroz određen broj slika (na kojima su bile životinje,biljke,predmeti i slično) te da ih dobro zapamte. Nakon što su završili s „učenjem“, jedan dio ispitanika je dobio kofeinske tablete dok je drugi dio ispitanika dobio placebo. Dan poslije, isti ispitanici su gledali u novu seriju slika koje su sadržavale slične slike onima od dan prije, te su morali odgovoriti da li su slike koje gledaju nove, stare ili samo slične starima. Ispitanici koji su dobili kofeinske tablete su u navedenom eksperimentu postigli bolje rezultate od onih koji su dobili placebo. Slike koje su bile slične starima su identificirali kao slične, za razliku od ispitanika u grupi placebo koji su za takve slike mislili da se radi o onima od dan prije. Kofein izgleda pomaže u pamćenju i prisjećanju tako da djeluje na nivoe određenih kemijskih reakcija u mozgu ili ima utjecaj na ponašanje neurona u dijelu mozga odgovornog za pamćenje – tvrde znanstvenici. Prijašnja istraživanja su bila bezuspješna u otkrivanju kofeinskog učinka na poboljšanje pamćenja najvjerovatnije jer su prilikom prijašnih istraživanja kofein davali prije učenja. Kofeinski šut trebamo uzeti nakon završenog učenja dok nam je mozak zauzet spremanjem naučenog gradiva, kako tvrde Daniel Borota i njegovi kolege u “Nature Neuroscience” (prirodnoj neurologiji).

(geek.hr)