Lokalne vijesti

Katica Jozak-Mađar posjetila Općinski sud u Travniku

Općinski sud u Travniku posjetila je predsjednica Kantonalnog suda u Novom Travniku, Katica Jozak-Mađar.

Predsjednik Općinskog suda u Travniku, Goran Dujić, ovom je prilikom upoznao predsjednicu s aktualnim Projektom ICEA, II. faza Projekta unaprjeđenja kvalitete pravosuđa, koji se implementira u suradnji s Visokim sudskim i tužiteljskim vijećem BIH, uz potporu Vlade Kraljevine Švedske, a aktivni sudionik u Projektu je Općinski sud u Travniku.

U fokusu projekta su sudski pripravnici i volonteri, a cilj je da se ovi mladi ljudi pripreme za budući rad u pravosuđu i da steknu iskustva, koja im prenose suci i stručni suradnici ovog Suda.

Nadalje je predsjednica upoznata s rezultatima tromjesečnog rada ovog Suda, kao i rada na rješavanju starih predmeta.

Predsjednik Suda je izložio sve mjere koje poduzimaju kako bi se epidemiološka situacija držala pod kontrolom, uz zaključak da je situacija stabilna i da je zahvaljujući preventivnom djelovanju sačuvano zdravlje svih uposlenika.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend